ЈН 2018

ЈН МВ 1.3.1/2018 Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру Краљева Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.1/2018 Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.1/2018 Одлука о обустави поступка ЈН МВ 1.3.1/2018 Обавештење о обустави поступка за ЈН МВ 1.3.1/2018 Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.1/2018 Конкурсна документација за ЈН
прочитај више

ЈН 2017

ЈН МВ 1.3.10/2017 Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторских радова на Старом купатилу у Јошаничкој Бањи Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.10/2017 Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.10/2017 Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.10/2017 Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.10/2017 Одлука о измени уговора ЈН МВ 1.3.10/2017 ЈН МВ 1.3.7/2017 Поступак јавне набавкe мале
прочитај више

ЈН 2016

ЈН МВ 1.2.1/2016 Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 1.2.1/2016 – Предмет јавне набавке су услуге – Штампање, дизајн, техничко уређење и припрема за штампу публикације МОНОГРАФИЈА КРАЉЕВА – непокретно културно наслеђе на територији Града Краљева Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.2.1/2016 Конкурсна документација за ЈН МВ 1.2.1/2016 Одговор на питање бр. 1408/2 ЈН МВ 1.2.1/2016 Одговор на
прочитај више

ЈН 2015

ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 3 – 1.1.3/2015 – Набавка добара, Гориво за моторна возила за потребе ЗЗЗСКВ Конкурсна документација за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Позив за подношење понуда за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Одлука о додели уговора за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015 ЈН МВ
прочитај више

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР НАРУЧИОЦА

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Завода за заштиту споменка културе Краљево. Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Завода за заштиту споменка културе Краљево (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује поступак јавне набавке унутар Завода за заштиту споменика културе Краљево, а нарочито начин и поступак
прочитај више

Запослени у Заводу за заштиту споменика културе Краљево

Кадровска и организациона структура Завода за заштиту споменика културе Краљево утврђена је на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овај правилник одређује организациону и кадровску структуру на следећи начин: Радом Завода руководи Кабинет директора који у свом саставу има два радна места: радно место директора и радно место заменика директора; Директор: Иван
прочитај више

Правни основ деловања Завода за заштиту споменика културе Краљево

Правни основ деловања Завода за заштиту споменика културе Краљево примарно је одређен Законом о културним добрима, а састоји се у примени следећих правних аката: ○ Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94); ○ Закон о делатностима од општег интреса у области културе („Сл. гласник РС“ бр. 42/92); ○ Закон о планирању и изградњи
прочитај више

Основна делатност Завода за заштиту споменика културе Краљево

Основна стручна делатност Завода за заштиту споменика културе у Краљеву састоји се у следећим методолошким поступцима: ○ Истраживање терена, евиденција и документација културних добара ○ Вођење регистара по врстама културних добара и документације уз регистре ○ Утврђивање непокретних културних добара од изузетног и великог значаја ○ Учешће у изради и доношењу просторних и урбанистичких планова
прочитај више

КРАТАК ИСТОРИЈАТ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО

Завод за заштиту споменика културе Краљево основан је 5. фебруара 1965. године одлуком Скупштине Среза Краљево бр. 19455 од 5. фебруара 1965. године. На почетку свога рада Завод је покривао 17 општина које су улазиле у састав среза Краљево. Рад Завода у то време финансирала је Скупштина среза, а касније (после укидања срезова 1966. године)
прочитај више