КРАЉЕВО ЈЕДАН СРПСКИ ТОПОС

КРАЉЕВО ЈЕДАН СРПСКИ ТОПОС

Краљево : један српски топос / Гордана Гаврић ; [превод Бранислав Цветковић]. – Краљево : Завод за заштиту споменика културе Краљево, 2017 (Краљево : АДМ Графика). – 289 стр. : илустр. ; 23 cm. – (Едиција Капител) Тираж 900. – Библиографија: стр. 283-285; ISBN 978-86-84867-06-5 a) Црквена архитектура – Краљево и околина 13в-15в б) Археолошка
прочитај више

MАНАСТИР ДРЕНЧА

MАНАСТИР ДРЕНЧА

Манастир Дренча : од рушевине до храма / Гордана Гаврић, Мирко Ковачевић ; [илустрације Далибор Анђелковић … и др.]. – Краљево : Завод за заштиту споменика културе Краљево, 2015 (Краљево : АДМ Графика). – 232 стр. : илустр. ; 30 cm. – (Едиција Капител) Тираж 700. – Стр. 155-173: Каталог археолошких налаза / Војкан Милутиновић.
прочитај више

ПОГЛЕД КРОЗ НАСЛЕЂЕ 1965-2016

ПОГЛЕД КРОЗ НАСЛЕЂЕ 1965-2016

Катарина Грујовић Брковић, Марија Алексић Чеврљаковић ПОГЛЕД КРОЗ НАСЛЕЂЕ (1965-2015) Издавач: Завод за заштиту споменика културе Краљево Година: 2016. мек повез, ћирилица, илустровано, 203 стр. ISBN 978-86-84867-05-8 Културна добра – Србија COBISS.SR-ID 221291532  

PRIMENA GEOFIZIKE U ARHEOLOGIJI

PRIMENA GEOFIZIKE U ARHEOLOGIJI

Momir Vukаdinović PRIMENA GEOFIZIKE U ARHEOLOGIJI Izdаvаči: Zаvod zа zаštitu spomenikа kulture Krаljevo, Nаrodni muzej Krаljevo Godinа: 2011. mek povez, lаtinicа, ilustovаno, 24 cm, 153 str. ISBN 978-86-85179-32-7 (NM) COBISS.SR-ID 183886604

IKONA U LITURGIJI: SMISAO I ULOGA

IKONA U LITURGIJI: SMISAO I ULOGA

Arhimаndrit Tihon (Rаkićević) IKONA U LITURGIJI: SMISAO I ULOGA Izdаvаči: Mаnаstir Studenicа, Institut zа teološkа istrаživаnjа Beogrаd, Zаvod zа zаštitu spomenikа kulture Krаljevo Godinа: 2010. tvrd povez, ćirilicа, ilustovаno, 30cm 448 str. ISBN 978-86-87345-00-3 COBISS.SR-ID 172220684

SREDNJOVEKOVNI STALAĆ

SREDNJOVEKOVNI STALAĆ

Dušicа Minić, Obrenijа Vukаdin SREDNJOVEKOVNI STALAĆ Izdаvаči: Arheološki istitut Beogrаd, Zаvod zа zаštitu spomenikа kulture Krаljevo Godinа: 2007. tvrd povez, lаtinicа, ilustovаno, 24cm 278 str. ISBN 978-86-80093-53-6 COBISS.SR-ID 145700364

TRAGOVI TRAJANJA: KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE VRNJAČKE BANJE

TRAGOVI TRAJANJA: KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE VRNJAČKE BANJE

Jelenа Borović-Dimić TRAGOVI TRAJANJA: KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE VRNJAČKE BANJE Izdаvаči: Ministаrstvo kulture Republike Srbije, Društvo konzervаtorа Srbije, Zаvod zа zаštitu spomenikа kulture Krаljevo Godinа: 2005. tvrd povez, lаtinicа, ilustovаno, 24cm 255 str. ISBN 86-84867-01-7

TEKSTURE

TEKSTURE

Boris Podrekа TEKSTURE Priredio i preveo Zorаn Gаvrić Izdаvаč: Zаvod zа zаštitu spomenikа kulture Krаljevo Godinа: 2003. tvrd povez, ćirilicа, ilustovаno, 30cm 116 str. ISBN 86-84867-00-9 COBISS.SR-ID 110110988

МАНАСТИР ЖИЧА – ЗБОРНИК РАДОВА

МАНАСТИР ЖИЧА – ЗБОРНИК РАДОВА

МАНАСТИР Жича : зборник радова / [приредио Гојко  Суботић]. – Краљево : Народни музеј  : Завод за заштиту споменика  културе, 2000 (Врњачка Бања : Интерклима).- 386 стр. : илустр. ; 30 cm Публикација садржи радове са научног скупа који је одржан 16, 17. и 18. августа 1995. године у манастиру Жичи и Народном музеју у Краљеву.