КРАЉЕВО ЈЕДАН СРПСКИ ТОПОС

Краљево : један српски топос / Гордана Гаврић ; [превод Бранислав Цветковић]. – Краљево : Завод за заштиту споменика културе Краљево, 2017 (Краљево : АДМ Графика). – 289 стр. : илустр. ; 23 cm. – (Едиција Капител)

Тираж 900. – Библиографија: стр. 283-285; 
ISBN 978-86-84867-06-5

a) Црквена архитектура – Краљево и околина 13в-15в
б) Археолошка налазишта – Краљево и околина
ц) Краљево – Културна историја

COBISS.SR-ID 229650188

 

Овај унос је објављен под ПУБЛИКАЦИЈЕ. Забележите сталну везу.