10. КРАЉЕВО

1. СТУДЕНИЦА, манастир Студеница, I/4, 421/47
– Решење о утврђивању манастира Студеница за непокретно културно добро-споменик културе број 421/47 од 25. октобра 1947. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Студеница утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)
– Решење о стављању под заштиту државе стабла зеленике или божиковине (Ilex aguifolium), у дворишту споменика културе манастира Студенице 01 број 633/3 од 30.X 1970. године, донето од стране Секретаријата за скупштинске послове, друштвене службе и општу управу Скупштине општине Краљево
– Граница непосредне околине и природни простор Манастира Студеница (у даљем тексту заштићена околина) обухвата парцеле које се налазе у оквиру следећих катастарских општина: Засад, Ушће, Брезова и Долац (Одлука о утврђивању граница непосредне околине и заштити природног простора манастира Студеница I Број: 350-22/88 од 29.12.1988. године, донета од стране Скупштине Општине Краљево, „Службени лист“ Општине Краљево број 13 од 29. Децембра 1988. Године
– Манастир Студеница уписан је 1986. године у „Списак светске културне и природне баштине „ под бројем 389

2. ЖИЧА, манастир Жича, I/5, 422/47
– Решење о утврђивању манастира Жича за непокретно културно добро-споменик културе број 422/47 од 23. октобра 1947. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Жича утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

3. МАГЛИЧ, Маглич – тврђава над Ибром (средњовековни град Маглич), I/14, 280/48
– Решење о утврђивању Маглича-тврђаве над Ибром за непокретно културно добро-споменик културе број 280/48 од 1. марта 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја средњовековни град Маглич утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

4. ВРБА, црква брвнара у Врби, I/22, 1064/48
– Решење о утврђивању цркве брвнаре у Врби за непокретно културно добро-споменик културе број 1064/48 од 29. јуна 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

5. ВРХ, стара црква у селу Врх (црква Светог Ђорђа), I/26, 1348/48
– Решење о утврђивању старе цркве у селу Врх за непокретно културно добро-споменик културе број 1348/48 од 17. августа 1948. донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Студенице (црква Светог Ђорђа у Врху) утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

6. ДОЛАЦ, црква Свете Богородице у Долцу, I/27, 1349/48
– Решење о утврђивању цркве Свете Богородице у Долцу за непокретно културно добро-споменик културе број 1349/48 од 17. августа 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Студенице (црква Свете Богородице у Долцу) утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)
– Видети да ли припада заштићеној околини манастира Студеница

7. ПАЛЕЖ, црква Светог Николе, I/28, 1350/48
– Решење о утврђивању цркве Светог Николе у Палежу за непокретно културно добро-споменик културе број 1350/48 од 17. августа 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Студенице (црква Светог Николе у Палежу) утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

8. РУДНО, црква Никољача у Рудном, I/29, 1351/48
– Решење о утврђивању цркве Никољаче у Рудном за непокретно културно добро-споменик културе број 1351/48 од 17. августа 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

9. КРУШЕВИЦА, кућа Кристине Маричић (кућа н.х. Живана Маричића), I/48,
– Решење о утврђивању куће Кристине Маричић у Крушевици (к.п. бр. 1703 КО Крушевица) за непокретно културно добро-споменик културе број 1789/49 од 17. октобра 1949. године, донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

10. ЦВЕТКЕ, црква брвнара у селу Цветкама (црква брвнара са гробљем), I/37, 240/49
– Решење о утврђивању цркве брвнаре у селу Цветкама за непокретно културно добро-споменик културе број 240/49 од 10. фебруара 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква брвнара са гробљем у Цветкама утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

11. КРАЉЕВО, Господар Васин конак
– Решење о стављању под заштиту државе Господар Васиног конака број 65/50 од 2. марта 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја господар Васин конак у Краљеву утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

12. КРАЉЕВО, зграда Основне школе IV краљевачки батаљон (зграда Народног музеја)
– Решење о утврђивању зграде Основне школе IV краљевачки батаљон у улици Војводе Степе број 1 за непокретно културно добро-споменик културе број 208/71 од 01. јуна 1971. године донет од стране Завода за заштиту споменка културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја зграда Основне школе IV краљевачки батаљон у Краљеву утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

13. КРАЉЕВО, црква Свете Тројице
– Решење о утврђивању Цркве Свете Тројице у Краљеву за непокретно културно добро-споменик киултуре број 209/71 од 01. јуна 1971. године
– донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

14. КРАЉЕВО, Стара зграда лоцирана у центру Краљева у улици Цара Душана број 39 (кућа Зорке Аџић), I/123, 189/74
– Решење о утврђивању Старе зграде лоциране у центру Краљева у улици Цара Душана број 39 саграђена на кат. парцели број 548 (бивше власништво Зорке Аџић из Краљева) за непокретно културно добро-споменик културе број 189/74 од 12. априла 1974. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

15. ПЕЧЕНОГ, кућа Милована Сеничића у селу Печеногу (Сеничића кућа), I/134, 480/74
– Решење о утврђивању куће Милована Сеничића у селу Печеногу за непокретно културно добро-споменик културе број 480/74 од 14. августа 1975. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Сеничића кућа у Печеногу утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

16. КРАЉЕВО, Швапчића кућа, I/139, 515/76 и 4/2009
– Решење о утврђивању Швапчића куће у Краљеву за непокретно културно добро-споменик културе број 515/76 од 31.12.1976. године донета од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлука о утврђивању заштићене околине Швапчића куће у Краљеву (Сл. гласник РС, бр.4/2009)

17. САВОВО, Горња испосница у Савову (горња Савина испосница), I/160, 633-8/83
– Одлука о проглашењу горње испоснице у Савову за непокретно културно добро-споменик културе број 633-8/83 од 31.маја 1983. године донета од стране Скупштине општине Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Студенице (Горња Савина испосница) утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

18. САВОВО, Доња испосница у савову (доња Савина испоснца), I/161, 633-8/83
– Одлука о проглашењу доње испоснице у Савову за непокретно културно добро-споменик културе број 633-8/83 од 31.маја 1983. године донета од стране Скупштине општине Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Студенице (Доња Савина испосница) утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

19. ПОЛУМИР, споменик српским ратницима 1912-1918 у Полумиру, I/163, 633-12/83
– Одлука о проглашењу Споменика српским ратницима 1912-1918 г. у Полумиру за културно добро-споменик културе број 633-12/83 од 20. децембра 1983. године донета од стране Скупштине општине Краљево
– Решење о стављању под заштиту државе стабла црног бора (Pinus nigra) на почетку ибарске клисуре, на десној обали реке Ибра на месту званом Јагњило 01-број 633/4 од 30. X 1970. године, донето од стране Секретаријата за скупштинске послове, друштвене службе и општу управу Скупштине општине Краљево

20. КРАЉЕВО, Спомен парк, IV/4, 633-1/84
– Одлука о проглашењу Спомен парка у Краљеву за непокретно културно добро- знаменито место број 633-1/84 од 01. јуна 1984. године донета од стране Скупштине општине Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Спомен парк у Краљеву утврђен је за непокретно културно добро- споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

21. УШЋЕ, црква Светог Николе, I/169, 633-9/85
– Одлука о утврђивању за културно добро – споменик културе Цркве Светог Николе у Ушћу број 633-9/85 од 25. јануара 1985. године донета од стране Скупштине општине Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Студенице (црква Светог Николе у Ушћу, засеок Река) утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

22. ТАВНИК, чардак Игрутина Подгорца, I/174, 633-5/85
– Одлука о проглашењу чардака Подгорца Игрутина у Тавнику за културно добро-споменик културе број 633-5/85 од 27. септембра 1985. године донета од стране Скупштине општине Краљво

23. ДРАЖИНИЋИ, кућа Перише Дамљановића, I/188, 633-6/88
– Одлука о проглашењу куће Перише Дамљановића у Дражинићима за културно добро-споменик културе број 633-6/88 од 04. марта 1988.

24. КОСУРИЋИ, гробљанска црква Свете Катарине у Тадењу (засеок Косурићи), I/208, 633-4/93
– Одлука о проглашавању Гробљанске цркве Свете Катарине у Тадењу (засеок Косурићи) за културно добро-споменик културе број 633-4/93 од 07. маја 1993. године донета од стране Скупштине општине Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Студенице (црква Свете Катарине) утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

25. ТЕПЕЧИ (ЖЕЛЕЗНИЦА), гробљанска црква Светог Николе у Тепечима, I/214, 633-3/93-I
– Одлука о проглашавању гробљанске цркве Свети Никола у Тепечима (засеок Железница) за културно добро-споменик културе број 633-3/93-I од 02. априла 1993. године донета од стране Скупштине општине Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Студенице (црква Светог Димитрија у Жељезници) утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

26. КРАЉЕВО, Чаршија са тргом, II/9, 06-67/90
– Одлука о проглашењу чаршије са тргом у Краљеву за културно добро-просторно културно-историјску целину број 06-67/90 од 29. јуна 1990. године донета од стране Скупштине општине Краљево

27. МИЛИЋИ, гробљанска црква Светог Алексија, I/215, 633-5/93
– Одлука о проглашавању гробљанске цркве Св. Алексија у Милићима за културно добро-споменик културе број 633-5/93 од 07. маја 1993. године донета од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Студенице (црква Светог Алексија) утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

28. КРАЉЕВО, кућа Петровића, ул. Цара Лазара бр. 37, I/220, 633-2231/97-09
– Одлука о утврђивању куће Петровића у Краљеву за споменик културе број 633-2231/97-09 од 18. јуна 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Сл. Гласник РС 27/97)

29. КРАЉЕВО, кућа Божића, ул. Танаска Рајића бр. 12, I/221, 633-2231/97-013
– Одлука о утврђивању куће Божића у Краљеву за споменик културе број 633-2231/97-013 од 18. јуна 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Сл. Гласник РС 27/97)

30. КРАЉЕВО, кућа Марковића, ул. Карађорђева бр. 7, I/222, 633-2231/97-017
– Одлука о утврђивању куће Марковића у Краљеву за споменик културе број 633-2231/97-017 од 18. јуна 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Сл. Гласник РС 27/97)

31. ВРДИЛА, црква Богојављења у Врдилима, I/224, 633-3721/97
– Одлука о утврђивању цркве Богојављења у Врдилима за споменик културе број 633-3721/97 од 17. октобра 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Сл. Гласник РС 51/97)

32. ЛАЗАЦ, окућница Славка Радојичића, I/231, 633-1/93-I
– Одлука о проглашавању окућнице Славка Радојичића у Ласцу за културно добро-споменик културе број 633-1/93-I од 02. априла 1993. године донета од стране Скупштине општине Краљево

33. РИБНИЦА, црквина у горњој Рибници, III/28 , 633-3153/97-26
– Одлука о утврђивању црквине у Горњој Рибници за археолошко налазиште број 633-3153/97-26 од 08. августа 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Сл. Гласник РС 39/97)

34. УШЋЕ, стара школа у Ушћу, I/250, 126/07
– Одлука о утврђивању старе школе у Ушћу за споменик културе објављена у Службеном гласнику РС бр. 126/07 од 28.12.2007. године

35. КРАЉЕВО, Комплекс Пољопривредне школе Др Ђорђе Радић у Краљеву, II/11, 100/2014
– Одлука о утврђивању Комплекса Пољопривредне школе Др Ђође Радић у Краљеву за просторно културно – историјску целину, донету од стране Владе Републике Србије, објављену у Службеном гласнику Републике Србије број 100/2014

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.