САРАДЊА

 

Министарство културе и информисања
http://www.kultura.gov.rs

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
http://www.minrzs.gov.rs

Републички завод за заштиту споменика културе Београд
http://www.heritage.gov.rs

Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
http://www.pzzzsk.rss

Завод за заштиту споменика културе града Београда
http://beogradskonasledje.rs

Завод за заштиту споменика културе Ваљево
http://www.vaza.co.rs

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
http://www.zrenjaninheritage.com

Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
http://www.heritage-su.org.rs

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
http://www.spomenicikulture.org.rs

Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада

Завод за заштиту споменика културе Ниш

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
http://www.kg-heritage.org.rs

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица

Завод за заштиту споменика културе Панчево

Централни институт за конзервацију
http://www.cik.org.rs/

 

Народни музеј у Краљеву
http://nmkv.rs/

Народни музеј у Београду
http://www.narodnimuzej.rs

Народна библиотека Србије
http://www.nb.rs

Историјски архив Србије
http://www.archives.org.rs

Завод за заштиту природе Србије
http://www.zzps.rs
Југословенска кинотека
http://www.kinoteka.org.rs

Српска православна црква
http://www.spc.rs

САНУ
http://www.sanu.ac.rs

Споменици културе у Србији
http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs

Завод за проучавање културног развитка
http://www.zaprokul.org.rs

UNESCO
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5538/

Друштво конзерватора Србије
http://www.dks.org.rs

Музејско друштво Србије
http://www.mdsrbija.org

ICOMOS
http://www.icomos.org

ICCROM
http://www.iccrom.org

Категорије