15. ПОЖЕГА

1. ОТАЊ, кућа Миломирке Бонџулић, (нх. Милорада Бонџулића), I/45, 828/49
– Решење о стављању под заштиту државе куће Миломирке Бонџулић у селу Отњу која се налази у склопу сељачке радне задруге херој Бонџулић под бр. 32 број 828/49 од 16. маја 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

2. ГОДОВИК, кућа Љубице Радовановић, (н.х. Владимира Радовановића), I/46, 829/49
– Решење о стављању под заштиту државе куће Љубице Радовановић у селу Годовику број 829/49 од 16. маја 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

3. РЕЧИЦЕ, кућа Крстине Лековић (н.х. Петра Лековића), I/47, 1056/49
– Решење о стављању под заштиту државе куће Крстине Лековић у селу Речице број 1056/49 од 22. јуна 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

4. ВИСИБАБА, археолошки локалитет Блашковина, III/4, 01 број 708/3
– Решење у складу с којим археолошки локалитет Блашковина има својство споменика културе број 01 број 708/3 од 9. септембра 1968. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Висибаба, археолошки локалитети: Блашковина, Болница, Варошиште, Весовина и Крчевина, Савинац утврђено је за непокретно културно добро-археолошко налазиште од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

5. ВИСИБАБА, археолошки локалитет Весовина и Крчевина, III/5, 01 број 61/1
– Решење у складу с којим археолошки локалитет Весовина и Крчевина има својство споменика културе број 01 број 61/1 од 19. јануара 1971. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Висибаба, археолошки локалитети: Блашковина, Болница, Варошиште, Весовина и Крчевина, Савинац утврђено је за непокретно културно добро-археолошко налазиште од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

6. ВИСИБАБА, археолошки локалитет Варошиште, III/6, 01 број 62/1
– Решење у складу с којим археолошки локалитет Варошиште има својство споменика културе број 01 број 62/1 од 19. јануара 1971. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Висибаба, археолошки локалитети: Блашковина, Болница, Варошиште, Весовина и Крчевина, Савинац утврђено је за непокретно културно добро-археолошко налазиште од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

7. ВИСИБАБА, археолошки локалитет Болница, III/7, 01 број 63/1
– Решење у складу с којим археолошки локалитет Болница има својство споменика културе број 01 број 63/1 од 19. јануара 1971. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Висибаба, археолошки локалитети : Блашковина, Болница, Варошиште, Весовина и Крчевина, Савинац утврђено је за непокретно културно добро-археолошко налазиште од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

8. ВИСИБАБА, археолошки локалитет Савинац, III/8, 01 број 64/1
– Решење у складу с којим археолошки локалитет Савинац има својство споменика културе број 01 број 64/1 од 19. јануара 1971. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Висибаба, археолошки локалитети: Блашковина, Болница, Варошиште, Весовина и Крчевина, Савинац утврђено је за непокретно културно добро-археолошко налазиште од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

9. ПРИЛИПАЦ, црква Свете Богородице, I/125, 203/74
– Решење о утврђивању за споменик културе цркве Свете Богородице у Прилипцу број 203/74 од 29. маја 1974. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

10. ГОДОВИК, манастир Годовик (црква Св. Ђорђа), I/126, 204/74
– Решење о утврђивању манастира Годовик за споменик културе број 204/74 од 29. маја 1974. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

11. ГОРЊА ДОБРИЊА, црква Светог Петра и Павла, I/129, 220/74
– Решење о утврђивању цркве Св. Петра и Павла у Горњој Добрињи за споменик културе број 220/74 од 29. маја 1974. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

12. СВРАЧКОВО, родна кућа народног хероја Петра Лековића (кућа Крстине Лековић, I/142, 291/2
– Решење о утврђивању родне куће народног хероја Петра Лековића у Сврачкову за споменик културе број 291/2 од 8. априла 1977. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја родна кућа н.х. Петра Лековића утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

13. ПИЛАТОВИЋИ, велика хумка у Пилатовићима на археолошком локалитету Трњаци ( праисторијски тумул), III/9, 01 број 633-2/79
– Одлука о проглашењу велике хумке у Пилатовићима на археолошком локалитету Трњаци за културно добро-археолошко налазиште
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Велика хумка у Пилатовићима утврђена је за непокретно културно добро-археолошко налазиште од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

14. ГОДОВИК, ужи центар села Годовиик (црква Светог Ђорђа, црква Светог Илије, кућа Поповића, воденица Поповића, воденица Стане Недељковић, воденица Радише Недељковића, јавна чесма Пијаца и околина), II/3, 01 број 633-1/81
– Одлука о проглашењу ужег центра села Годовик за културно добро-просторно културно-историјску целину број 01 број 633-1/81 од 28. априла 1981. године
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Комплекс Годовик: Црква Светог Ђорђа, црква Светог Илије, кућа Поповића, воденица Поповића, воденица Стане Недељковић, воденица Радише Недељковић, јавна чесма Пијаца и оклина утврђен је за непокретно културно добро-просторно културно-историјску целину
од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

15. ГОРЊА ДОБРИЊА, споменичка целина у Горњој Добрињи (црква, чардак, неколико надгробних споменика и спомен обележје на месту рођења кнеза Милоша) II/10, 633-4/91, КАТЕГОРИСАНО КАО СПОМЕНИК КУЛТУРЕ, А НЕ КАО ПКИЦ
– Одлука о проглашавању целине у Горњој Добрињи за културно добро, просторно културно-историјску целину број 01 број 633-4/91 од 17. октобра 1991. године
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја споменичка целина Горња Добриња која обухвата цркву, чардак, неколико надгробних споменика и спомен обележје на месту рођења кнеза Милоша утврђена је за непокретно културно добро споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

16. ПОЖЕГА, Аћимовића кућа, I/196, 02 број 633-2/91
– Одлука о проглашавању Аћимовића куће у Пожеги за културно добро-споменик културе број 02 број 633-2/91 од 27. јуна 1991. године

17. ПОЖЕГА, спомен чесма, I/202, 01 број 011-14/92
– Одлука о проглашавању спомен чесме у Пожеги за културно добро – споменик културе 01 број 011-14/92 од 17. септембра 1992. године

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.