18. РАШКА

1. ГРАДАЦ, манастир Градац заједно са његовом непосредном околином, I/6, 423/47
– Решење о стављању под заштиту државе заједно са његовом непосредном околином манастира Градац код Рашке број 423/47 од 25. октобра 1947. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Градац утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. НОВА ПАВЛИЦА, Нова Павлица-црква посвећена Ваведењу Богородице заједно са непосредном околином I/16, 351/48
– Решење о стављању под заштиту државе заједно са непосредном околином Нове Павлице-цркве посвећене Ваведењу Богородице број 351/48 од 11. марта 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Нова Павлица утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

3. СТАРА ПАВЛИЦА, Стара Павлица-црква у рушевинама, I/18, 463/48
– Решење о стављању под заштиту државе Старе Павлице – цркве у рушевинама број 463/48 од 30. марта 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Стара Павлица утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

4. БАЉЕВАЦ, црква Светог Николе, I/96, 118/70
– Решење о стављању под заштиту закона цркве Светог Николе у Баљевцу број 118/70 од 14. априла 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Николе у Баљевцу утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

5. ТРНАВА, црква Свете Петке у Трнави, I/99, 121/70
– Решње о стављању под заштиту закона цркве Свете Петке у Трнави број 121 од 16. априла 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

6. КОНЧУЛИЋ, црква Светог Николе у Кончулићу (манастир Кончулић), I/101, 123/70
– Решење о стављању под заштиту закона цркве Светог Николе у Кончулићу број 123/70 од 14. априла 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Кончулић утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

7. ШУМНИК, црква Светог Николе у Шумнику, I/105, 182/70
– Решење о стављању под заштиту закона цркве Светог Николе у Шумнику број 182 од 12. маја 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Николе у Шумнику утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

8. ГРАДАЦ, стара кућа у Градцу (кућа Радомира Вујанца), I/149, 01 број: 06-1-27/81
– Одлука о проглашењу старе куће у Градцу за културно добро-споменик културе 01 број: 06-1-27/81 од 9. маја 1981. године донета од стране Скупштине општине Рашка

9. РАШКА, зграда у улици Душана Јемуовића бр. 6 (Курсулића кућа-зграда Рашког Музеја), I/192, 01 број: 06-1-100/88
– Одлука о проглашењу зграде у улици Душана Јемуовића бр. 6 у Рашки за културно добро – споменик културе 01 број: 06-1-100/88 од 1. новембра 1988. године донета од стране Скупштине општине Рашка

10. БРВЕНИК, средњовековни град Брвеник са црквом посвећеном Светом Николи, I/207, 01 број: 06-II-4/93
– Одлука о проглашавању средњовековног града Брвеника са црквом посвећеном Светом Николи у Брвенику за културно добро – споменик културе 01 број: 06-II-4/93 од 16. априла 1993. године донета од стране Скупштине општине Рашка

11. ЈОШАНИЧКА БАЊА, старо купатило, I/225, 05 број 633-2231/97-021
– Одлука о утврђивању Старог купатила у Јошаничкој Бањи за споменик културе 05 број 633-2231/97-021 од 18. јуна 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Сл. Гласник РС 27/97)

12. ЈОШАНИЧКА БАЊА, ново купатило, I/227, 05 број 633-2231/97-022
– Одлука о утврђивању Новог купатила у Јошаничкој Бањи за споменик културе 05 број 633-2231/97-022 од 18. јуна 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Сл. Гласник РС 27/97)

13. КРЕМИЋИ, археолошки локалитет Зајачак у Кремићима, III/30, 2/2003
– Одлука о утврђивању локалитета Зајачак у Кремићима за археолошко налазиште донета од стране Владе Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 2/2003)

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.