ЈН 2017

фебруар 14, 2017 у рубрици Uncategorized, ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор marijanel

ЈН МВ 1.3.9/2017

Поступак јавне набавкe Радови на ревитализацији Ужичког града са подграђем, I фаза (хитне интервенције и поправка превентивне конзервације)

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.9/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.9/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.9/2017


ЈН ОП 1.3.2/2017

Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен костурници палих бораца у Прељини

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.2/2017

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.2/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.2/2017


ЈН ОП 1.3.4/2017

Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторски радови на Спомен-парку борбе и победе у Чачку

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.4/2017

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.4/2017

Одговор на питање бр. 722/2 за ЈН ОП 1.3.4/2017

Одговор на питање бр. 775/2 за ЈН ОП 1.3.4/2017

Измене и допуне Конкурсне документације за ЈН ОП 1.3.4/2017

Пречишћен текст Конкурсне документације за ЈН ОП 1.3.4/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.4/2017

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.4/2017


ЈН МВ 1.3.8/2017

Конзерваторско рестаураторски радови на Спомен-чесми посвећеној палим борцима од 1941. до 1945. године у Грачацу, Општина Врњачка Бања

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.8/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.8/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.8/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.8/2017


ЈН ОП 1.3.6/2017

Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторских радова на Спомен комплексу на Ружића брду у Дракчићима код Краљева

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.6/2017

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.6/2017

Одговор на питање бр. 393/2 ЈН ОП 1.3.6/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.6/2017

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.6/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.6/2017


ЈН ОП 1.3.5/2017

Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторских радова на Споменику изгинулим борцима Копаоничког одреда у Рашкој

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.5/2017

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.5/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.5/2017

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.5/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.5/2017


ЈН ОП 1.3.1/2017

Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторских радова на споменицима посвећеним НОБ на територији Града Краљева Партије 1 и 2

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.1/2017

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.1/2017

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.1/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.1/2017