4. БРУС

1. КОЗНИК, град Козник (средњовековни град Козник), I/19, 1059/48
– Решење о утврђивању града Козника за непокретно културно добро-споменик културе број 1059/48 од 29. јуна 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја средњовековни град Козник утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. ЛЕПЕНАЦ, рушевине манастира Светог Стевана, I/21, 1063/48
– Решење о утврђивању рушевина манастира Св. Стевана за непокретно културно добро-споменик културе број 1063/48 од 29. јуна 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

3. МИЛЕНТИЈА, црква Светог Стефана у Осредцима (манастир Милентија), I/130, 223/74
– Решење о утврђивању цркве Светог Стефана у Осредцима за непокретно културно добро-споменик културе број 223/74 од 24. јуна 1975. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Стефана у Осредцима (манастир Милентија) утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

4. КРИВА РЕКА, црква Светог Петра и Павла, I/124, 202/74
– Решење о утврђивању цркве Светог Петра и Павла у Кривој Реци за непокретно културно добро-споменик културе број 202/74 од 25. јуна 1975. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Место стрељаних жртава са гробницом и црквом у Кривој Реци на Копаонику утврђено је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

5. БОРАНЦИ, црква Свете Богородице, I/198, 633-4/91-01
– Одлука о проглашавању цркве Свете Богородице у Боранцима за културно добро-споменик културе број 633-4/91-01 од 26.12.1991. године донета од стране Скупштине општине Брус

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.