7. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

1. ЉУТОВНИЦА, црква брвнара у Љутовници, I/17, 457/48
– Решење о утврђивању цркве брвнаре у Љутовници за непокретно културно добро – споменик културе број 457/48 од 29. марта 1948. године донето од старне Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква брвнара у Љутовници утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник РС, бр. 12/2000)

2. РУДНИК, средњовековни град Островица, I/20, 1060/48
– Решење о утврђивању града Островица на Руднику за непокретно културно добро – споменик културе број 1060/48 од 29. јуна 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

3. ВРАЋЕВШНИЦА, манастир Враћевшница, I/41, 451/49
– Решење о утврђивању манастира Враћевшнице за непокретно културно добро-споменик културе број 451/49 од 18. марта 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Враћевшница утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

4. ПРАЊАНИ, црква брвнара у Прањанима, I/50, 1801/49
– Решење о утврђивању цркве брвнаре у Прањанима за непокретно културно добро – споменик културе број 1801/49 од 18. октобра 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква брвнара у Прњанима утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник РС, бр. 12/2000)

5. ЛУЊЕВИЦА, кућа Радомира Матијевића (кућа н.х. Тихомира Матијевића), I/66, 433/50
– Решење о утврђивању куће Радомира Матијевића у Луњевици за непокретно културно добро-споменик културе број 433/50 од 13. априла 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

6. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, кућа Емилије Јевтић у Карађорђевој улици (кућа народног хероја Драгана Јевтића-Шкепе), I/67, 438/50
– Решење о утврђивању куће Емилије Јевтић у Карађорђевој улици број 27. (народног хероја Драгана Јевтића-Шкепе) за непокретно културно добро – споменик културе број 438/50 од 13. априла 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

7. ДРАГОЉ, кућа Лазара Ристовића (кућа народног хероја Душана Дугалића), 110/50
– Решење о утврђивању куће Лазара Ристовића у селу Драгољ (народног хероја Душана Дугалића) за непокретно културно добро-споменик културе број 110/50 од марта 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

8. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, црква Свете Тројице, I/83, 25/66
– Решење о утврђивањ цркве Свете Тројице у Горњем Милановцу за непокретно културно добро-споменик културе број 25/66 од 23. јула 1966. године донето од стране Среског завода за заштиту споменика културе среза Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Свете Тројице у Горњем Милановцу утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник РС, бр. 12/2000)

9. САВИНАЦ, црква Светог Саве (црква и Собрашице у Савинцу), I/84, 30/66
– Решење о утврђивању цркве Светог Саве у Савинцу за непокретно културно добро-споменик културе број 30/66 од 23. јула 1966. године донето од стране Среског завода за заштиту споменика културе среза Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Црква и собрашица у Савинцу утврђени су за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

10. ДРУЖЕТИЋИ, кућа у селу Дружетићи, засеок зв. Планина, власништво породице Раичевић, I/108, 77/70
– Решење о утврђивању куће у селу Дружетићи, засеок зв. Планина, власништво породице Раичевић за непокретно културно добро-споменик културе број 77/70 од 19. марта 1970. године донета од стране Завода за заштиту споменик културе Краљево

11. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, зграда Окружног начелства, I/95, 117/70
– Решење о утврђивању зграде Окружног начелства за непокретно културно добро-споменик културе број 117/70 од 14. априла 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја зграда Окружног начелства у Горњем Милановцу утврђениа је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

12. ТАКОВО, црква брвнара у селу Таково (црква брвнара са спомеником посвећеним подизању Другог српског устанка 1815. Године у Такову), I/102, 124/70
– Решење о утврђивању цркве брвнаре у селу Таково за непокретно културно добро – споменик културе број 124/70 од 17. априла 1970. године донето од стране завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква брвнара са спомеником посвећеним подизању Другог српског устанка 1815. године у Такову утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од изузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

13. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, кућа у улици Рајићевој број 15 (породице Ђорђевић), I/140, 106/77
– Решење о утврђивању куће у Горњем Милановцу у улици Рајићевој број 15 за непокретно културно добро-споменик културе број 106/77 од 16.03.1977. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

14. ПРАЊАНИ, Гавровића чардак у Прањанима, I/151, број 3-633-3/81
– Решење о утврђивању Гавровића чардака у Прањанима за непокретно културно добро-споменик културе број 3-633-3/81 од 13. новембра 1981. године донето од стране Скупштине општине Горњи Милановац
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Гавровића чардак у Прањанима утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

15. ТАКОВО, меморијални комплексТаковски грм, IV/2, број 1-06-70/90
– Одлука о утврђивању меморијалног комплекса Таковски грм у Такову за непокретно културно добро-знаменито место број 1-06-70/90 од 6. јула 1990. године донета од стране Скупштине општине Горњи Милановац
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја меморијални комплекс Таковски грм (део простора у непосредној близини центра насеља везан за подизање Другог српског устанка са : спомеником из 1887. Године и скулптуром Петра Убавкића Таковски устанак) утврђена је за непокретно културно добро-знаменито место од изузетног значаја (Службени гласник РС, бр. 12/2000)

16. ДОЊА ВРБАВА, манастир Јешевац, I/200, 1-06-6/91
– Одлука о проглашавању манастира Јешевац у Доњој Врбави за непокретно културно добро-споменик културе број 1-06-6/91 од 24. маја 1991. године донета од стране Скупштине општине Горњи Милановац

17. БРУСНИЦА, Црква Светог Николе, I/199, 1-06-61/91
– Одлука о проглашавању цркве Светог Николе у Брусници за непокретно културно добро – споменик културе број 1-06-61/91 од 28. јуна 1991. године донета од стране Скупштине општине Горњи Милановац

18. ГОРЊА ЦРНУЋА, кућа Милоша Обреновића, I/211, 1-06-96/93
– Одлука о проглашавању куће Милоша Обреновић у Горњој Црнући за непокретно културно добро – споменик културе број 1-06-96/93 од 5. новембра 1993. године донета од стране Скупштине општине Горњи Милановац
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја кућа Милоша Обреновића у Горњој Црнући утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од изузетног значаја (Службени гласник РС, бр. 12/2000)

19. ГОРЊИ БАЊАНИ, црква Рођења Пресвете Богородице, I/245, 633-16768/2002
– Одлука о утврђивању цркве Рођења Пресвете Богородице у Горњим Бањанима за непокретно културно добро-споменик културе број 633-16768/2002 од 13. децембра 2002. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 88/2002)

20. РУДНИК, Локалитет Дрење, III/33, 103/2014
– Одлука о утврђивању локалитета Дрење на Руднику за археолошко налазиште, 05 број 633 – 10627/2014 од 20. септембра 2014. године донета од стране Владе Републике Србије, објављена у Службеном гласнику Републике Србије 103/2014

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.