8. ИВАЊИЦА

1. СВЕШТИЦА, кућа Драгомира Поповића, I/255, 394/50
– Решење о проглашавању куће Драгомира Поповића у селу Свештица за непокретно културно добро-споменик културе број 394/50 од 8. априла 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

2. ПРИДВОРИЦА, црква посвећена Светом Преображењу, I/76, 628/54
– Решење о проглашавању цркве посвећене Светом Преображењу у селу Придворица за непокретно културно добро–споменик културе број 628/54 од 10. јула 1954. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Св. Преображења у Придворици утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

3. КОВИЉЕ, црква у Ковиљу архангела Гаврила и Михаила, I/218, 01 бр. 13/2/64
– Решење о проглашавању цркве у Ковиљу за непокретно културно добро-споменик културе број 01 бр. 13/2/64 од 11.фебруара 1964. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква архангела Гаврила и Михаила у Ковиљу утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

4. БРЕЗОВА, црква Светог Николе у Брезови, I/89, 01 број 248/1/67
– Решење о проглашавању цркве у Брезови за непокретно културно добро-споменик културе број 01 број 248/1/67 од 17. марта 1967. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Св. Николе у Брезови утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

5. КОСОВИЦА, црква Светог Николе, I/120, 43/74
– Решење о утврђивању цркве Светог Николе у Косовици за непокретно културно добро-споменик културе број 43/74 од 11. фебруара 1974. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

6. ИВАЊИЦА, део градског центра Ивањице (стара чаршија у Ивањици), II/4, 633-2/83
– Одлука о проглашавању дела градског центра Ивањице за непокретно културно добро-просторно-културну историјску целину број 633-2/83 од 8. јула 1983. године донета од стране Скупштине општине Ивањица
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Стара чаршија у Ивањици утврђена је за непокретно културно добро-просторно културно-историјску целину од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

7. ВИОНИЦА, кућа у којој је живео и радио Венјамин Маринковић, I/172, 01 број 633-1/85
– Одлука о проглашавању куће у којој је живео и радио Венјамин Маринковић из Ивањице за непокретно културно добро-споменик културе 01 број 633-1/85 од 7. маја 1985. године донета од стране Скупштине општине Ивањица

8. ОСТАТИЈА, црква Светог Кузмана и Дамјана, I/217, 633-2/92
– Одлука о проглашавању цркве Светог Кузмана и Дамјана у Остатији за непокретно културно добро-споменик културе број 633-2/92 од 27. новембра 1992. године донета од стране Скупштине општине Ивањица

9. ЈАВОР, спомен гробље са спомеником мајору Илићу на Јавору, IV/7, 05 број 633-2231/97-028
– Одлука о утврђивању спомен гробља са спомеником мајору Илићу на Јавору за непокретно културно добро-знаменито место 05 број 633-2231/97-028 од 18. јуна 1997. године донета од стране Владе Републике Србије; објављена у Службеном гласнику РС 27/97 од 26. јуна 1997. године

10. ДАЈИЋИ, црква Преображења, I/228, 05 број 633-3721/97
– Одлука о утврђивању цркве Преображења у Дајићима за непокретно културно добро-споменик културе 05 број 633-3721/97 од 17. октобра 1997. године донета од стране Владе Републике Србије; објављена у Службеном гласнику РС 51/97 од 13. новембра 1997. године

11. ГРАДАЦ, Грачки крст, I/237, 05 број 633-1770/99
– Одлука о утврђивању Грачког крста у Градцу за непокретно културно добро-споменик културе 05 број 633-1770/99 од 22. маја 2001. године донета од стране Владе Републике Србије; објављена у Службеном гласнику РС 32/2001 од 7. јуна 2001. Године

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.