ЈН 2018

април 18, 2018 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор marijanel

ЈН МВ 1.3.1/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру Краљева

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.1/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.1/2018

Одлука о обустави поступка ЈН МВ 1.3.1/2018

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.1/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.1/2018

Одговор на питањe-захтев бр. 569-3 ЈН МВ 1.3.1/2018

Измене и допуне Конкурсне документације за ЈН МВ 1.3.1/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.1/2018

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.1/2018