ЈН 2019

фебруар 28, 2019 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор marijanel

ЈН ПП 1.3.1/2019

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Непредвиђених санационих и конзерваторско-рестаураторских радова на Цркви посвећеној Светом Преображењу Господњем у Придворици

Обавештење о покретању ЈН ПП 1.3.1/2019

Конкурсна документација за ЈН ПП 1.3.1/2019

Одлука о додели уговора за ЈН ПП 1.3.1/2019