Запослени у Заводу за заштиту споменика културе Краљево

Кадровска и организациона структура Завода за заштиту споменика културе Краљево утврђена је на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овај правилник одређује организациону и кадровску структуру на следећи начин:


Радом Завода руководи Кабинет директора који у свом саставу има два радна места: радно место директора и радно место заменика директора;


Директор: мр Катарина Грујовић Брковић, етнолог-анторполог – kgb@zzskv.rs


Одељење за истраживање, заштиту, дигитализацију и документацију културних добара које у свом саставу има следеће профиле стручних сарадника: археолог, историчар уметности, историчар, етнолог-антрополог и фотодокументатор;


– мр Катарина Грујовић Брковић, етнолог-анторполог, виши стручни сарадник
kgb@zzskv.rs


др Марија Марић, археолог, саветник
marija.maric@zzskv.rs


Гордана Гаврић, дипл. археолог, саветник
gordana.gavric@zzskv.rs


Марија Алексић Чеврљаковић, дипл. археолог, виши стручни сарадник
mac@zzskv.rs


– Војкан Милутиновић, дипл. археолог, стручни сарадник, службеник за јавне набавке
vojkan.milutinovic@zzskv.rs


– Марина Лукић Цветић, дипл. историчар уметности, саветник
mlcvetic@zzskv.rs


Чедомир Бачкуља, дипломирани историчар уметности, стручни сарадник
cedomir.backulja@zzskv.rs


– Марија Ђоровић, дипл. историчар, виши стручни сарадник , историчар- документатор
marija.djorovic@zzskv.rs


– Лидија Црнчанин, дипл. историчар, стручни сарадник, историчар- библиотекар
lidija.crncanin@zzskv.rs


Трипо Данило Спахић , историчар, сарадник процеса дигитализације, уредник сајта Завода, администратор друштвених мрежа
tripo.spahic@zzskv.rs


– Александар Матовић, арх. техничар конзерватор
aleksandar.matovic@zzskv.rs


– Далибор Анђелковић, фотодокументатор
dalibor.andjelkovic@zzskv.rs


-Душан Чиплак, дипл. економиста, координатор дигиталних процеса
dusan.ciplak@zzskv.rs


Одељење за пројектовање и техничку заштиту културних добара које у свом саставу има следеће профиле стручних сарадника: архитекта, архитекта-конзeрватор, сликар-конзeрватор, грађевински инжењер и архитектонски техничар;


-Рајко Чубрић, дипл. инжењер архитектуре, саветник
rajko.cubric@zzskv.rs


– Мирјана Славковић, дипл. инжењер архитектуре, саветник
mirjana.slavkovic@zzskv.rs


– Данијела Младеновић, дипл. инжењер архитектуре, саветник
danijela.mladenovic@zzskv.rs


– Горан Кужић, дипл. инжењер архитектуре, виши стручни сарадник
goran.kuzic@zzskv.rs


– Весна Маринковић, дипл. инжењер архитектуре, виши стручни сарадник
vesna.marinkovic@zzskv.rs


– Душко Јовановић, дипл. сликар конзерватор, виши стручни сарадник
dusko.jovanovic@zzskv.rs


Одељење општих послова састоји се из Секретаријата, Рачуноводства и Правне службе;


– Љиљана Александрић, дипл. правник, виши стручни сарадник
ljiljana.aleksandric@zzskv.rs


– Љиљана Дуркалић, руководилац рачуноводства
ljiljana.durkalic@zzskv.rs


– Верица Анђелковић, благајник
verica.andjelkovic@zzskv.rs


– Оливера Ракочевић, пословни секретар


– Андријана Анђелковић, дактилограф


– Горан Јовановић, возач


Овај унос је објављен под О НАМА. Забележите сталну везу.