1. АЛЕКСАНДРОВАЦ

1. РУДЕНИЦА, црква Светог Илије (манастир Руденица), I/24, 1345/48
– Решење о утврђивању цркве Светог Илије за непокретно културно добро – споменик културе број 1345/48 од 17. августа 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Руденица утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. ДРЕНЧА, црква Светог Стефана (манастир Дренча), I/ 25, 1346/48
– Решење о утврђивању за непокретно културно добро-споменик културе број 1346/48 од 17. августа 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Дренча утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

3. ВИТКОВО, археолошки локалитет Витково, III/3, 97/69 (утврђено као ск)
– Решење о утврђивању за непокретно културно добро-споменик културе број 97 од 28.02.1969. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

4. ДРЕНЧА, пољана Лукаревина, II/2, број 02-564/82
– Одлука о проглашењу пољане Лукаревина у Дренчи за културно добро – просторну – културно историјску целину број 02-564 од 22. октобра 1982. године донета од стране Скупштине општине Александровац
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја пољана Лукаревина утврђена је за непокретно културно добро – просторну културно-историјску целину од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

5. СТАЊЕВО, виноградарски подрум Верке Лапчевић и др, I/166, број 02-101/84
– Одлука о проглашавању виноградарског подрума Верке Лапчевић и др. у Стањеву за културно добро- споменик културе број 02-101 од 15. марта 1984. године донета од стране Скупштине општине Александровац

6. АЛЕКСАНДРОВАЦ, Поп Маркова кућа (зграда Музеја), I /175, број 02-72/85
– Одлука о проглашавању Поп Маркове куће у Александровцу за културно добро – споменик културе број 02-72 од 26. јуна 1985. године донета од стране Скупштине општине Александровац

7. ЈЕЛАКЦИ, црква Светог Петра и Павла, I/226, 05 број 633-3721/97
– Одлука о утврђивању Цркве Светог Петра и Павла у Јелакцима за споменик културе 05 број 633-3721/97 од 17. октобра 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 5/97)

8. ВЕЛИКА ВРБНИЦА, црква Светог Николе, I/234, 05 број 633-4736/99
– Одлука о утврђивању цркве Светог Николе у Великој Врбници за споменик културе 05 број 633-4736/99 од 25. јануара 2000. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 5/2000)

9. КОЖЕТИН, црква Вазнесења господњег, I/246, 05 број 633-8417/2003
– Одлука о утврђивању цркве Вазнесења Господњег у Кожетину за споменик културе 05 број 633-8417/2003 од 18. децембра 2003. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 128/2003)

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.