10. КРАЉЕВО

1. СТУДЕНИЦА, манастир Студеница,

2. ЖИЧА, манастир Жича, 

3. МАГЛИЧ, Маглич 

4. ВРБА, црква брвнара у Врби,

5. ВРХ, стара црква у селу Врх (црква Светог Ђорђа),

6. ДОЛАЦ, црква Свете Богородице у Долцу,

7. РЕКА, црква Светог Николе,

8. РУДНО, црква Никољача у Рудном,

9. КРУШЕВИЦА, кућа Кристине Маричић (кућа н.х. Живана Маричића),

10. ЦВЕТКЕ, црква брвнара у селу Цветкама (црква брвнара са гробљем), 

11. КРАЉЕВО, Господар Васин конак

12. КРАЉЕВО, зграда Основне школе IV краљевачки батаљон (зграда Народног музеја)

13. КРАЉЕВО, црква Свете Тројице

14. УШЋЕ,Зграда старе школе у Ушћу

15. ПЕЧЕНОГ, кућа Милована Сеничића у селу Печеногу (Сеничића кућа),

16. КРАЉЕВО, Швапчића кућа, 

17. САВОВО, Горња испосница у Савову (горња Савина испосница),

18. САВОВО, Доња испосница у Савову (доња Савина испоснца),

19. ЦЕРЈЕ, споменик српским ратницима 1912-1918 у Полумиру,

20. КРАЉЕВО, Спомен парк, 

21. УШЋЕ, црква Светог Николе,

22. ТАВНИК, чардак Игрутина Подгорца, 

23. ДРАЖИНИЋЕ, кућа Перише Дамљановића,

24. КОСУРИЋИ, гробљанска црква Свете Катарине у Тадењу (засеок Косурићи)

25. ТЕПЕЧИ (ЖЕЛЕЗНИЦА) РЕКА, гробљанска црква Светог Николе у Тепечима,

26. КРАЉЕВО, Чаршија са тргом, 

27. МИЛИЋИ, Црква Св. Алексија

28. КРАЉЕВО, кућа Петровића, ул. Цара Лазара бр. 37, 

29. КРАЉЕВО, кућа Божића, ул. Танаска Рајића бр. 12, 

30. КРАЉЕВО, кућа Марковића, ул. Карађорђева бр. 7, 

31. ВРДИЛА, црква Богојављења у Врдилима, 

32. ЛАЗАЦ, Окућница Славка Радојичића у Ласцу

33. РИБНИЦА, црквина у горњој Рибници, 

34. УШЋЕ, стара школа у Ушћу

35. КРАЉЕВО, Комплекс Пољопривредне школе Др Ђорђе Радић у Краљеву,

36. КРАЉЕВО, Римокатоличка црква светог Михаела Арканђела са Жупним двором у Краљеву