11. КРУШЕВАЦ

1. КРУШЕВАЦ, црква Лазарица заједно са околином (црква Светог Стефана-Лазарица са Крушевачким градом), I/3, 226/47
– Решење о утврђивању за општенародно добро и стављање под заштиту државе заједно са околином цркве Лазарице број 226/47 од 09. септембра 1947. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Стефана-Лазарица са Крушевачким градом утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. НАУПАРА, Наупара-црква са непосредном околином (Богородичина црква) (манастир Наупаре), I/40, 450/49
– Решење о стављању под заштиту државе Наупаре-цркве са непосредном околином број 450/49 од 18. марта 1949. године донето од стране Завода за заштиу и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Наупаре утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

3. КРУШЕВАЦ, Бегова кућа са архитектонском целином Грчки шор (обухвата улицу Вука Караџића), II/1, 179/67
– Решење о утврђивању Бегове куће са архитектонском целином Грчки шор за споменик културе број 179/67 од 05. јула 1967. године донето од стране Завода за заштизу споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Грчки шор (обухвата улицу Вука Караџића) утврђен је за непокретно културно добро-просторно културно-историјску целину од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

4. КРУШЕВАЦ, Зграда СО Крушевац (Окружно начелство), I/104, 181/70
– Решење о стављању под заштиту закона зграде СО Крушевац која као таква има својство споменика културе број 181/70 од 12.маја 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе у Краљеву
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја зграда Окружног начелства утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

5. КРУШЕВАЦ, зграда Народног музеја (Симића кућа), зграда у улици Милоја Закића бр. 4, I/136, 45/76
– Решење о утврђивању зграде Народног музеја у Крушевцу за споменик културе број 45/76 од 26. маја 1976. године, донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Симића кућа утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

6. КУКЉИН, горња зв. Радојичина и доња зв. Миленковића воденица у Кукљину (воденице Моравке), I/173, 633-6/86
– Одлука о проглашавању горње зв. Радојичина и доње зв. Миленковића воденица у Кукљину за културна добра-споменике културе број 633-6/86 од 12. новембра 1986. године донета од стране Скупштине општине Крушевац

7. KРУШЕВАЦ, зграда у улици Милоја Закића бр. 12 са спољним и унутрашњим обележјима неоренесансе и сецесије, (Уметничка галерија), I/181, 01 бр. 633-1/82
– Одлука о проглашењу за културно добро (споменик културе) зграде у Улици Милоја Закића број 12 у Крушевцу, са спољним и унутрашњим обележјима неоренесансе и сецесије 01 бр. 633-1/82 од 26. марта 1982. године донета од стране Скупштине општине Крушевац

8. КРУШЕВАЦ, меморијални комплекс Слободиште, IV/3, 633-2/91
– Одлука о проглашавању меморијалног комплекса Слободиште број 633-2/91 од 19.06.1991. године донета од стране Скупштине општине Крушевац – знаменито место
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Слободиште је утврђено за непокретно културно добро-знаменито место од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

9. КРУШЕВАЦ, споменик Косовским јунацима, I/197, 633-1/91
– Одлука о проглашавању споменика кососвским јунацима у Крушевцу за културно добро-споменик културе број 633-1/91 од 28. маја 1991. године донета од стране Скупштине општине Крушевац

10. БЕЛЕ ВОДЕ, споменички комплекс, I/209,

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.