12. ЛУЧАНИ

1. ДУЧАЛОВИЋИ, манастир Свете Тројице под Овчаром, комплекс објеката са споменичким својствима, I/88, 132/67
– Решење о стављању под заштиту закона Манастира Св. Тројице под Овчаром као комплекса објеката са споменичким својствима број 132/67 од 27. априла 1967. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Свете Тројице на Овчару (Дучаловићи) се у оквиру Одлуке Овчарско–кабларских манастира утврђује за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. ДУЧАЛОВИЋИ, манaстир Св. Сретење на Овчару, комплекс са споменичким и амбијеталним вредностима I/90, 16/68
– Решење о стављању под заштиту закона Манастира Св. Сретење на Овчару као комплекса са споменичким и амбијеталним вредностима број 16/68 од 26. јануара 1968. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Сретење на Овчару (Дучаловићи) се у оквиру Одлуке Овчарско–кабларских манастира утврђује за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

3. ДОЊИ ДУБАЦ, Кућа са живописом Бранка Шотре у Доњем Дупцу (Тадића кућа), I/150, 06-67/81-01
– Одлука о проглашењу куће са живописом Бранка Шотре у Доњем Дубцу за културно добро-споменик културе број 06-67/81-01 од 18. маја 1981. године донета од стране Скупштине општине Лучани

4. ГОРАЧИЋИ, црква Рођења Свете Богородице , I/152, 06-164/81-01
– Одлука о проглашењу цркве рођења Свете Богородице у Горачићима за културно добро-споменик културе број 06-164/81-01 од 29. децембра 1981. године донета од стране Скупштине општине Лучани

5. ГРАБ, археолошко налазиште Градина у Грабу, III/20, 06-191 и 192/87-01
– Одлука о проглашењу археолошког налазишта Градина у Грабу на Јелици за културно добро – археолошко налазиште 06-191 и 192/87-01 од 26. октобра 1987. године донета од стране Скупштине општине Лучани

6. НЕГРИШОРИ, Гробље у Негришорима, I/20, 06-37/93-01
– Одлука о проглашењу гробља у Негришорима за културно добро-споменик културе број 06-37/93-01 од 28. септембра 1993. године донета од стране Скупштине општине Лучани

7. ГУЧА, Лапидаријум у Гучи, I/236, 633-1777/99
– Одлука о утврђивању Лапидаријума у Гучи за споменик културе број 633-1777/99 од 22. маја 2001. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 32/2001)

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.