14. НОВИ ПАЗАР

1. ЂУРЂЕВИ СТУПОВИ, рушевине манастира Ђурђеви Ступови заједно са њиховом непосредном околином (манастирски комплекс), I/1, К-152/47
– Решење о стављању под заштиту државе рушевина манастира Ђурђеви Ступови код Новог Пазара заједно са њиховом непосредном околином број К-152/47 од 26. августа 1947. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Ђурђеви Ступови утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. СОПОЋАНИ, манастир Сопоћани код Новог Пазара заједно са његовом непосредном околином, I/2, 153/47
– Решење о стављању под заштиту државе манастира Сопоћани код Новог Пазара заједно са његовом непосредном околином број К-153/47 од 26. августа 1947. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Сопоћани утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

3. НОВИ ПАЗАР, Стари град са каменим бастионом и осмоугаоном каменом кулом у самој вароши Нови Пазар ( Новопазарска тврђава), I/11, 533/47
– Решење о стављању под заштиту државе старог града са каменим бастионима и осмоугаоном каменом кулом у самој вароши Нови Пазар број 533/47 од 14. новембра 1947. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
(напомена документатора: Решење се налази у досијеу пкиц 5 Новопазарска тврђава са старом чаршијом)
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Новопазарска тврђава утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

4. ЈЕЛEЧ, Јелеч, град у рушевинама код Новог Пазара (средњевековни град Јелеч), I/12, 542/47
– Решење о стављњу под заштиту државе Јелеча, града у рушевинама код Новог Пазара заједно са подграђем број 542/47 од 17. новембра
1947. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја средњевековни град Јелеч утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

5. НОВИ ПАЗАР, Петрова црква у Расу заједно са старим гробљем око ње, I/30, 253/48
– Решење о стављању под заштиту државе Петрове цркве у Расу код Новог Пазара заједно са старим гробљем око ње број 253/48 од 18. децембра 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Петрова црква утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

6. НОВИ ПАЗАР, Стари хан у Новом Пазару (Амир агин хан), I/55, 1971/49
– Решење о стављању под заштиту државе Старог хана у Новом Пазару, власништво ….. Фејзагића (?), у коме је данас смештено преноћиште угоститељског предузећа Александара Николић заједно са непосредном околином број 1971/49 од 23. новембра 1949. године донешено од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Амир агин хан утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

7. ЈАНАЧКО ПОЉЕ, црква Светог Димитрија, I/82, 633-9/89
– Решење о утврђивању за споменик културе цркве Светог Димитрија у Јаначком пољу, НОО Нови Пазар, срез Краљево, кат.парцела број 29/17 и бр. 29/18, посед. лист бр.97 КО Јанча, сопственост Српске православне цркве број 91/1 од 04. фебруара 1963. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Сопоћани утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

8. ШТИТАРИ, црква Светог Николе, I/92, 113/70
– Решење о утврђивању за споменик културе Цркве Светог Николе у Штитарима број 113/70 од 11. априла 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Сопоћани утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

9. ДОИНОВИЋИ, црква Свете Марине, I/93, 114/70
– Решење о стављању под заштиту закона цркве Свете Марине у Доиновићима број 114/70 од 11. априла 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Сопоћани утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

10. ПОПЕ, црква Светог Петра и Павла, I/94, 115/70
– Решење о стављању под заштиту закона цркве Светог Петра и Павла у селу Попе број 115/70 од 11. априла 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Сопоћани утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

11. НОВИ ПАЗАР, зграда старог хамама (Иса бега Исхаковића), I/97, 119/70
– Решење о стављању под заштиту закона зграде Старог хамама у Новом Пазару број 119 од 16. априла 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Стари амам утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

12. НОВОПАЗАРСКА БАЊА, старо купатило-хамам у Новопазарској Бањи, I/98, 120/70
– Решење о стављању под заштиту закона зграде Старог купатила-хмамам у Новопазарској Бањи број 120/70 од 17. априла 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

13. ЖИВАЛИЋИ, црква Светог Лазара, I/100, 33-7/89
Видети које је решење валидно од два !
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Сопоћани утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

14. КОВАЧЕВО, црква Свете Богородице, I/113, 633-2/89
– Решење о стављању под заштиту закона цркве Свете Богородице у Ковачеву број 86 од 10. фебруара 1972. године донета од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево (проверити Решење )

15. НОВИ ПАЗАР, Курт-Челебијина џамија у Својбору зв. Пашина џамија, I/114, 123/72
– Решење о стављању под заштиту закона Курт-Челебијине џамије у Својбору зв. Пашина џамија број 123 од 17. Марта 1972. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

16. НОВИ ПАЗАР, Хаџи Хуремова џамија са турбетом и гробљем, I/115, 124/72
– Решење о стављању под заштиту закона Хаџи Хуремове џамије са турбетом и гробљем број 124 од 17. марта 1972. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

17. НОВИ ПАЗАР, велико гробље Парице, I/116, 125/72
– Решење о стављању под заштиту закона локалитета Велико гробље Парице у Новом Пазару број 125 од 17.03.1972. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

18. НОВИ ПАЗАР, гробље Газилар са турбетом дервиша Ахмет Гурбије и Абдулкадира, I/117, 126/72
– Решење о стављању под заштиту закона гробља Газилар са турбетом дервиша Ахмет Гурбије и Абдулкадира број 126 од 17. марта 1972. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

19. НОВИ ПАЗАР, Хавале Ахмед бегова или Лејлек џамија, I/135, 181/75
– Решење о утврђивању Хавале Ахмед бегова или Лејлек џамија за споменик културе број 181/75 од 19. јуна 1975. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

20. РАС, Рушевине старог града Раса, које се налазе на раскршћу путева за Тутин и Сопоћане, заједно са њиховом непосредном околином (остаци средњовековног града: Градина, подграђе, Трговиште и некропола), I/155, 140/47 и 746/71 (допунско Решење)
– Решење о стављању под заштиту државе Рушевина старог града Раса, које се налазе на раскршћу путева за Тутин и Сопоћане, заједно са њиховом непосредном околином број К.140/47 од 22. августа 1947. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Допунско Решење о утврђивању граница простирања и непосредне околине заштићеног комплекса средњовековног града Раса на месту званом Пазариште број 746/21 од 11. новембра 1971. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
(напомена документатора: оба Решења се налазе у досијеу број пкиц 8 Споменичка целина Стари Рас са Сопоћанима)
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја остаци средњовековног града Рас – споменичка целина која обухвата Утврђење – Градину, подграђе, Трговиште и некрополу утврђени су за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

21. НОВИ ПАЗАР, зграда старог Суда, I/178, 633-9/86
– Одлука о проглашавању зграде Старог суда у Новом Пазару за културно добро-споменик културе број 633-9/86 од 29. децембра 1986. године донета од стране Скупштине општине Нови Пазар

22. НОВИ ПАЗАР, управна зграда Унипрома, I/179, 633-2/86
– Одлука о проглашавању управне зграде Унипрому Новом Пазару за културно добро-споменик културе број 633-2/86 од 29. децембра 1986. године донета од стране Скупштине општине Нови Пазар

23. НОВИ ПАЗАР, зграда Митрополије, I/180, 633-10/86
– Одлука о проглашавању зграде Митрополије у Новом Пазару за културно добро-споменик културе број 633-10/86 од 29. ецембра 1986. године донета од стране Скупштине општине нови Пазар

24. НОВИ ПАЗАР, црква Светог Николе, I/182, 633-1/84
– Одлука о проглашењу цркве Светог Николе у Новом Пазару за културно добро-споменик културе број 633-1/84 од 10. априла 1984. године донета од стране Скупштине општине Нови Пазар

25. НОВИ ПАЗАР, Јеврејско гробље, I/201, 633-3/87
– Одлука о проглашавању Јеврејског гробља у Новом Пазару за културно добро-споменик културе број 633-3/87 од 29. септембра 1989. године донета од стране Скупштине општине Нови Пазар

26. НОВИ ПАЗАР, Алтун алем џамија, I/205, 143/49
– Решење о стављњу под заштиту државе Алтун Алем џамије број 143/49 од 28. јануара 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Алтун алем џамија утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

27. ДОЉАНИ, туристички дом Сопоћани, I/212, 633-5/94
– Одлука о проглашавању туристичког дома Сопоћани у Дољанима за културно добро-споменик културе број 633-5/94 од 27. априла 1994. године донета од стране Скупштине општине Нови Пазар

28. ПОПЕ (ПУРЋЕ), црква Лазарица, I/213, 633-1/93
– Одлука о проглашавању цркве Лазарице у Попама за културно добро-споменик културе број 633-1/93 од 9. априла 1993. године донета од стране Скупштине општине нови Пазар
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја група цркава у околини манастира Сопоћани утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

29. НОВИ ПАЗАР, зграда музеја Рас, I/244, 633-6872/2001-16 ( 46/2001)
– Одлука о утврђивању зграде музеја Рас у Новом Пазару за споменик културе број 633-6872/2001-16 од 17. јула 2001. године (Службени гласник РС 46/2001)

30. НОВИ ПАЗАР, Новопазарска тврђава са старом чаршијом и комплексом око Алтун Алем џамије(стара чаршија која обухвата Улицу Првог маја) , II/6, 633-5/85
– Одлука о проглашавању за културно добро-просторно културну историјску целину Новопазарске тврђаве са старом чаршијом и комплексом око Алтун Алем џамије број 633-5/85 од 7. јуна 1985. године донета од стране Скупштине општине Нови Пазар
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Стара чаршија која обухвата Улицу Првог маја утврђена је за непокретно културно добро-просторну културно-историјску целину од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

31. СПОМЕНИЧКО ПОДРУЧЈЕ СТАРИ РАС СА СОПОЋАНИМА, уписано на листу светске културне баштине, II/8, 175/85, 633-6/78
– Одлука о проглашавању споменичког подручја Старог Раса за културно добро-просторно -културноисторијску целину број 633-6 од 24. новембра 1978. године донета од стране Скупштине општине Нови Пазар
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Стари Рас са Сопоћанима утврђен је за непокретно културно добро-просторну културно-историјску целину од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

32. НОВОПАЗАРСКА БАЊА, локалитет Терме, III/1, 01-225/3-64
– Решење о утврђивању локалитета Терме у Новопазарској Бањи за споменик културе-археолошко налазиште 01 број 225/3-64 од 22. јуна 1964. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Закључак о исправљању диспозитива Решења Републичког завода за заштиту споменика културе у Београду 01 бр.225/3 од 22.06.1964. године у коме су погрешно означене парцеле на којима се налази локалитет Терме у Новопазарској Бањи

33. ДЕЖЕВА, средњовековна некропола са остацима цркве у Дежеви, III/12, 633-14/83
– Одлука о проглашењу средњовековне некрополе са остацима цркве у Дежеви за културно добро-археолошко налазиште број 633-14/83 од 25. новембра 1983. године донета од стране Скупштине општине Нови Пазар

34. ПОСТЕЊЕ, археолошко налазиште Градина у Постењу , III/21, 633-8/89
– Одлука о проглашавању Градине у Постењу за културно добро-археолошко налазиште број 633-8/89 од 25. априла 1989. године донета од стране Скупштине општине Нови Пазар

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.