16. ПРИБОЈ

1. ПРИБОЈСКА БАЊА, манастир Бања-црква Светог Николе у Дабру са његовом непосредном околином, I/13, 248/48
– Решење о стављању под заштиту државе манстира Бање-цркве Светог Николе у Дабру код Прибоја под заштиту државе са његовом непосредном оклином број 248/48 од 23. фебруара 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Решење о стављању под заштиту државе седам икона и осам надгробних плоча манастира Бање, јер представљају значајну уметничку и епиграфску вредност за изучавање културне историје нашег народа број 01-252/1 од 31. марта 1959. године донето од стране стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Бања утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. ПОБЛАЋЕ, црква у Поблаћу (категорисана је црква и некропола стећака око ње), Светог Арханђела (Михаила) у Сочицама, I/79, (01-254/1), 01 број 633/90 и бр. 01-255/1 (Икона химна Богородичина)
– Решење о стављању под заштиту државе цркве у Поблаћу број 01-254/1 од 31. марта 1959. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Решење о стављању под заштиту државе иконе Химна Богородичина – О тебе радујет се – темпера на дрвету, вел. 67х92 cm, власништво цркве у Крајчиновићима број 01-254/1 од 31. марта 1959. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлука о проглашавању цркве Св. Арханђела Михаила у Сочицама за културно добро-споменик културе 01 број 633/90 од 2. марта 1990. године донета од стране Скупштине општине Пријепоље
(напомена документатора: утврдити да ли се решења односе на исту цркву и које је валидно !)
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Св. Арханђела са некрополом стећака у Поблаћу утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

3. ПРИБОЈ, спомен-костурница, I/62, 01 број 1308/1/62
– Решење о утврђивању за споменик културе Спомен костурнице у Прибоју 01 број 1308/1/62 од 12. децембра 1962. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе

4. ГОЛЕШИ, црква Богородичиног Покрова (црква Покрова Свете Богородице), I/107, 1318/2
– Решење о утврђивању за споменик културе Цркве Покрова Свете Богородице у селу Голешима код Прибоја број 1318/2 од 14. септембра 1970. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе

5. МАЖИЋИ, остаци манастира Мажићи-Ораховица у Мажићима, I/164, 070/1 број 633-3/83
– Одлука о проглашавању остатака манастира Мажићи – Ораховица у Мажићима за културно добро-споменик културе 07/1 број 633-3/83 од 28. децембра 1983. године донето од стране Скупштине општине Прибој
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Мажићи, остаци манастира утврђени су за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

6. ПРИБОЈ, средњовековни град Јагат, I/165, 07/1 број 633-4/83
– Одлука о проглашавању средњовековног града Јагата за културно добро-споменик културе број 07/1 број 633-4/83 од 22. фебруара 1984. године донето од стране Скупштине општине Прибој

7. ПРИБОЈ, Борисављевића кућа, I/176, 02 број 633-2/85
– Одлука о проглашавању Борисављевића куће у Прибоју за културно добро-споменик културе 02 број 633-2/85 од 28. новембра 1985. године донета од стране Скупштине општине Прибој

8. ПРИБОЈ, некропола стећака Црквина, III/17, 02 број 633-3 /86
– Одлука о проглашавању некрополе стећака Црквина у Прибоју за културно добро-археолошко налазиште

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.