18. РАШКА

1. ГРАДАЦ, манастир Градац 2. НОВА ПАВЛИЦА, Нова Павлица 3. СТАРА ПАВЛИЦА, Стара Павлица 4. БАЉЕВАЦ, црква Светог Николе,  5. ТРНАВА, црква Свете Петке у Трнави,  6. КОНЧУЛИЋ, црква Светог Николе у Кончулићу (манастир Кончулић), 7. ШУМНИК, црква Светог Николе у Шумнику,  8. ГРАДАЦ, кућа Радомира Вујанца 9. РАШКА, Курсулића кућа 10. БРВЕНИК, средњовековни град Брвеник са црквом посвећеном Светом Николи,  11. ЈОШАНИЧКА БАЊА, старо купатило, 

12. ЈОШАНИЧКА БАЊА, ново купатило,

13. КРЕМИЋИ, археолошки локалитет Зајачак у Кремићима, 14. БАЉЕВАЦ, Црква Светог Николе