MАНАСТИР ДРЕНЧА

Манастир Дренча : од рушевине до храма / Гордана Гаврић, Мирко Ковачевић ; [илустрације Далибор Анђелковић … и др.]. – Краљево : Завод за заштиту споменика културе Краљево, 2015 (Краљево : АДМ Графика). – 232 стр. : илустр. ; 30 cm. – (Едиција Капител)

Тираж 700. – Стр. 155-173: Каталог археолошких налаза / Војкан Милутиновић. – Стр. 217-224: Резултати истраживања методом геоелектричног скенирања на археолошком локалитету Манастир Дренча / Момир Вукадиновић. – Summary: Monastery Drenča. – Напомене и библиогрефске референце уз текст. – Библиографија: стр. 209-215. – Регистар.

Категорије