2. АРИЉЕ

1. АРИЉЕ,манастир Ариље (црква Светог Ахилија), I/8, 425/47
– Решење о утврђивању манастира Ариље за непокретно културно добро-споменик културе број 425/47 од 23. октобра 1947. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Ахилија утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од изузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. РАДОБУЂА, кућа Перке Крчевинац, (н.х. Стевана Лековића), I/44, 524/49
– Решење о утврђивању за непокретно културно добро-споменик културе број 524/49 од 28. априла 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

3. БРЕКОВО, црква Светог Николе (Илије?), I/72, 923/51
– Решење о утврђивању цркве Светог Николе у Брекову за непокретно културно добро-споменик културе број 923/51 од 23. августа 1951. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Николе утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

4. ДОБРАЧА, манaстир Клисура-Добрача, I/86, 598/3
– Решење о утврђивању манастира Клисура-Добрача за непокретно културно добро-споменик културе број 598/3 од 28.12.1966. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.