20. ТРСТЕНИК

1. ВЕЛУЋЕ, манастир Велуће заједно са непосредном околином , I/23, 1344/48
– Решење о стављању под заштиту државе заједно са непосредном околином манастирса Велуће број 1344/48 од 17. августа 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлука о проглашавању заштићене околине манастира Велуће и стављању под заштиту предела изузетних одлика број 633-491/94-02 од 28.9.1994. године донета од стране Скупштине општине Трстеник
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Велуће утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. ЉУБОСТИЊА, манастир Љубостињa, I/35, 2276/48
– Решење о стављању под заштиту државе број 2276/48 од 22. децембра 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС;
– Одлука о заштити природног простора манастира Љубостиња број 354-102/91-01 од 28.06.1991. године донета од стране Скупштине општине Трстеник, објављена у Службеном гласнику општине Трстеник број 4. од 28.06. 1991. године;
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Љубостиња утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

3. ТРСТЕНИК, стара кућа у Трстенику у Улици Цара Лазара бр. 1 (кућа П. Катића-Катића кућа), I/61, 249/50
– Решење о стављању под заштиту државе старе куће у Трстенику, у улици Цара Лазара бр. 1 број 249/50 од 10. марта 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Катића кућа утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

4. ГРАБОВАЦ, Јеринин град код Трстеника, I/62, 250/50
– Решење о стављању под заштиту државе Јерининог града код Трстеника број 250/50 од 10. марта 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

5. ГОРЊИ РИБНИК, црква Арханђела Гаврила у Горњем Рибнику, I/167, 633-4/82-01
– Одлука о проглашењу цркве Арханђела Гаврила у Горњем Рибнику за културно добро – споменик културе број 633-4/82-01 од 4. јуна 1984. године донета од стране Скупштине општине Трстеник

6. ТРСТЕНИК, кућа Милице Ивановић, I/170, 633-1/84-02
– Одлука о проглашењу куће Милице Ивановић у Трстенику за културно добро – споменик културе број 633-1/84-02 од 16. децембра 1985. године донета од стране Скупштине општине Трстеник

7. СТРАГАРИ, праисторијско насеље у Страгарима, III/18, 633-2/89-03
– Одлука о проглашењу праисторијског насеља у Страгарима за културно добро – археолошко налазиште број 633-2/89-03 од 27. децембра 1989. године донета од стране Скупштине општине Трстеник

8. ПОЉНА, локалитет Шупљаја у Пољни, III/19, 633-2/89-03
– Одлука о проглашењу локалитета Шупљаја у Пољни за културно добро – археолошко налазиште број 633-2/89-03 од 27. децембра 1989. године донета од стране Скупштине општине Трстеник

9. ТРСТЕНИК, кућа Петра Милосављевића и др. (Љубице…), I/193, 630-5/90-03
– Одлука о проглашавању куће Петра Милосављевића и других у Трстенику за културно добро – споменик културе број 630-5/90-03 од 19. фебруара 1991. године донета од стране Скупштине општине Трстеник

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.