ЈН 2017

ЈН МВ 1.3.10/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторских радова на Старом купатилу у Јошаничкој Бањи

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.10/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.10/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.10/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.10/2017

Одлука о измени уговора ЈН МВ 1.3.10/2017


ЈН МВ 1.3.7/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторских радова на цркви у Мирашима у Гокчаници

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.7/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.7/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.7/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.7/2017


ЈН МВ 1.3.15/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторских радова на Спомен парку „Попина“ Штулац, Врњачка Бања – друга фаза, електроинсталатерски радови

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.15/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.15/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.15/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.15/2017


ЈН МВ 1.3.16/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Радова на реконструкцији стамбеног објекта на кп број 1410 КО Краљево – I фаза

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.16/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.16/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.16/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.16/2017


ЈН МВ 1.3.3/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторскиx радовa на Спомен парку „Попина“ Штулац, Врњачка Бања – друга фаза, грађевински и грађевинско занатски радови

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.3/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.3/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.3/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.3/2017


ЈН МВ 1.3.14/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Радова према Пројекту Црква Стара Павлица, хитне интервенције и израда заштитне конструкције

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.14/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.14/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.14/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.14/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.14/2017


ЈН МВ 1.3.12/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Хитни конзерваторски радови и презентација надгробних споменика на сеоском Гробљу у Негришорима код Лучана

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.12/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.12/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.12/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.12/2017


ЈН МВ 1.3.13/2017

ПОНОВЉЕН Поступак јавне набавкe мале вредности Радова на превентивној конзервацији Градине Радљево/Трешњевица

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.13/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.13/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.13/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.13/2017

Одлука о измени уговора ЈН МВ 1.3.13/2017

Одлука о измени уговора ЈН МВ 1.3.13/2017


ЈН МВ 1.1.1/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности добра Гориво за моторна возила Завода за заштиту споменика културе Краљево

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.1.1/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.1.1/2017

Одговор на питање бр. 1043/2 за ЈН МВ 1.1.1/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.1.1/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.1.1/2017


ЈН МВ 1.3.13/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Радова на превентивној конзервацији Градине Радљево/Трешњевица

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.13/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.13/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.13/2017

Одлука о обустави поступка за ЈН МВ 1.3.13/2017

Обавештење о обустави поступка за ЈН МВ 1.3.13/2017


ЈН МВ 1.3.11/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Радова према Пројекту ургентне конзервације у Студеници (Пирг, Подрум и Прилаз Испосници Св. Саве), ПАРТИЈЕ 1 и 2

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.11/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.11/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.11/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.11/2017

Одлука о измени уговора ЈН МВ 1.3.11/2017


ЈН МВ 1.3.9/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Радова на ревитализацији Ужичког града са подграђем, I фаза (хитне интервенције и поправка превентивне конзервације)

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.9/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.9/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.9/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.9/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.9/2017


ЈН ОП 1.3.2/2017

Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторских радова на Спомен костурници палих бораца у Прељини

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.2/2017

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.2/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.2/2017

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.2/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.2/2017


ЈН ОП 1.3.4/2017

Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторских радова на Спомен-парку борбе и победе у Чачку

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.4/2017

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.4/2017

Одговор на питање бр. 722/2 за ЈН ОП 1.3.4/2017

Одговор на питање бр. 775/2 за ЈН ОП 1.3.4/2017

Измене и допуне Конкурсне документације за ЈН ОП 1.3.4/2017

Пречишћен текст Конкурсне документације за ЈН ОП 1.3.4/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.4/2017

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.4/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.4/2017


ЈН МВ 1.3.8/2017

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторских радова на Спомен-чесми посвећеној палим борцима од 1941. до 1945. године у Грачацу, Општина Врњачка Бања

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.8/2017

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.8/2017

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.8/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.8/2017


ЈН ОП 1.3.6/2017

Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторских радова на Спомен комплексу на Ружића брду у Дракчићима код Краљева

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.6/2017

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.6/2017

Одговор на питање бр. 393/2 ЈН ОП 1.3.6/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.6/2017

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.6/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.6/2017


ЈН ОП 1.3.5/2017

Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторских радова на Споменику изгинулим борцима Копаоничког одреда у Рашкој

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.5/2017

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.5/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.5/2017

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.5/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.5/2017


ЈН ОП 1.3.1/2017

Отворени поступак јавне набавкe Конзерваторско-рестаураторских радова на споменицима посвећеним НОБ на територији Града Краљева Партије 1 и 2

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 1.3.1/2017

Конкурсна документација за ЈН ОП 1.3.1/2017

Одлука о додели уговора за ЈН ОП 1.3.1/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1.3.1/2017

Овај унос је објављен под Uncategorized, ЈАВНЕ НАБАВКЕ. Забележите сталну везу.