23. УЖИЦЕ

1. КАРАН, црква у селу Каран заједно са фрескама у њој (Бела црква каранска), I/39, 449/49
– Решење о стављању под заштиту државе заједно са фрескама у њој цркве у селу Каран број 449/49 од 18. марта 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Бела црква каранска утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. УЖИЦЕ, историјске зграде, I/43, 522/49
– Решење о стављању под заштиту државе Историјских зграда у Титовом Ужицу број 522/49 од 29. априал 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја утврђене су за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја Историјске зграде у Титовом Ужицу: (наводе се појединачно као споменици културе) зграда Музеја устанка, зграда партизанске штампарије Борба, зграда главног НОО Србије, зграда Расадника, (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

3. УЖИЦЕ, Ужички град са подграђем, I/51, 1840/49
– Решење о стављању под заштиту државе Ужичког града са подграђем број 1840/49 од 24. октобра 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Ужички град утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

4. УЖИЦЕ, ккућа у Титовом Ужицу у Улици Хероја Јерковића бр. 14 (Станића кућа), I/53, 1893/49
– Решење о стављању под заштиту државе куће у Титовом Ужицу у улици хероја Јерковића бр. 14 број 1893/49 од 9. новембра 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

5. ЛУНОВО СЕЛО, кућа Војимира Миловановића у Добром Долу (кућа н.х. М.Миловановића-Луна), I/56, 7/50
– Решење о стављању под заштиту државе куће Војимира Миловановића у Добром Долу број 7/50 од 2. марта 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

6. КРЕМНА, Четири шанца из I српског устанка на платоу села Кремне, I/253, 198/50
– Решење о стављању под заштиту државе Четири шанца из Првог устанка на платоу села Кремне број 198/50 од 2. марта 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

7. ЉУБАЊА, Мутапов шанац на имању-ливади Јокић Милоша у селу Љубањама, I/254, 199/50
– Решење о стављању под заштиту државе Мутаповог шанца на имању – ливади Јокић Милоша у селу Љубањама број 199/50 од 2. марта 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

8. УЖИЦЕ, стара црква и звоник са предметима у њој (црква Светог Марка са звоником), I/71, 921/51
– Решење о стављању под заштиту државе старе цркве и звоника са предметима у њој број 921/51 од 15. августа 1951. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Марка утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

9. УЖИЦЕ, нова црква посвећена Светом Великомученику Георгију заједно са предметима у њој, I/77, 891/54
– Решење о стављању под заштиту државе нове цркве посвећене Св. Великомученику Георгију заједно са предметима у њој број 891/54 од 30. октобра 1954. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

10. СЕВОЈНО, црква брвнара у Севојну, I/87, 01-1118/4/66
– Решење о стављању цркве брвнаре у Севојну под заштиту закона број 01-1118/4/66 од 28. децембра 1966. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе

11. УЖИЦЕ, хидроцентрала на реци Ђетињи (стара хидроцентрала), I/131, 231/74
– Решење о утврђивању споменичких својстава хидроцентрале на реци Ђетињи број 231/74 од 28. новембра 1974. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја стара хидроцентрала на Ђетињи утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

12. КРЕМНА, кућа Гвоздена Мољковића (Мољковића – стари хан), I/133, 468/74
– Решење о утврђивању споменичких својстава куће Гвоздена Мољковића у селу Кремни број 468/74 од 14. августа 1974. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја стари хан у Кремнама (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

13. СТАПАРИ, црква Архистратига Михаила, I/148, 01 број 633-1/81
– Одлука о проглашењу цркве Архистратига Михаила у Стапарима за културно добро – споменик културе број 01 број 633-1/81 од 22. априла 1981. године донета од стране Скупштине општине Титово Ужице

14. УЖИЦЕ, Јокановића кућа у Титовом Ужицу, I/189, 01 број 633-3/88
– Одлука о проглашавању Јокановића куће у Титовом Ужицу за културно добро – споменик културе број 01 број 633-3/87 од 19. маја и 25. маја 1988. године донета од стране Скупштине општине Титово Ужице

15. MОЉКОВИНА, основна школа у Мољковини-Кремна, I/194, 01 број 633-3/90 и 01 број 633-1/91
– Одлука о проглашавању Основне школе у Мољковини – Кремна за културно добро – споменик културе број , 01 број 633-3/90 од 18. и 23. маја 1990. године донета од стране Скупштине општине Титово Ужице
– Закључак о исправљању грешке у члану 2. Одлуке о проглашавању Основне школе у Мољковини – Кремна за културно добро – споменик културе број, 01 број 633-3/90 од 18. и 23. маја 1990. године донета од стране Скупштине општине Титово Ужице, број 01 број 633-1/91 од 19. марта 1991. године донет од стране Скупштине општине Титово Ужице

16. КРЕМНА, Мољковића чесма у Кремни, I/240, 05 број 633-1530/98-I (32/01)
– Одлука о утврђивању Мољковића чесме у Кремни за споменик културе број 05 број 633-1530/98-I од 22. маја 2001. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 32/2001)

17. КАДИЊАЧА, меморијални комплекс Кадињача
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја меморијални комплекс Кадињача утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)
18. Решење о стављању под заштиту државе збирке рукописних и штампаних књига које се налазе у Музеју устанка 1941. у Титовом Ужицу број 501/56 од 26. маја 1956. године, донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС:
1. Минеј за месец април, рукопис, друга половина XIV века. Повез кожни, оригинал са утиском Распећа на првој корици, величине 30×20 cm. Откупљено. Непотпун примерак.
2. Минеј, рукопис, кожни повезније оригиналан, XIV век, величина 29×20 cm. Непотпун, оштећен, накнадно повезиван. Поклон. Место настанка непознато.
3. Апостол, рукопис, прва половина XVI века, кожни повез делимице оригиналан, делимице касније реконструисан. Непотпун примерак. Величина 30,5×21 cm. Откупљено. Место порекла непознато.
4. Октоих, осмогласник, од V до VII главе, рукопис, XVI век. Кожни повез није оригиналан. Величина 29,50×20,50 cm. Непотпун. Откупљено.
5. Четворојеванђеље, штампани примерак из Мркшине цркве, 1562. година. Кожни повез делимице реконструисан са записима двојице књиговезаца. Величина 30,5×20 cm. Поклон.
6. Молебни канон пресвете Богородице, прва половина XVII века, рукопис. Кожни повез делимице реконструисан Величина 31×22 cm. Откупљено. Непотпун примерак.
7. Цветни триод – пентикостар – штампано у скадру 1563. године. Комплетан примерак. Величине 31×22 cm. Поклон.
8. Триод постнији, рукопис, око прве половине XVI века. Повез полуплатнени, није оригиналан. Величине 28×21,5 cm. Листа 294 – 36 табака. Својина цркве у Белој Реци.
9. Минеј за месец август, рукопис, год. 1550 (?), доњи угао косо отсечен, величине 31×21 cm, листа 201. Својина цркве у Белој Реци.
10. Четворојеванђеље, XVI век, рукопис. Повез платнени није оригиналан, величина 28×21 cm. С почетка недостаје 24 листа, нема завршетка, недостаје число 62-67. Са три заставе. Својина цркве у Белој Реци.
11. Допунителни требник, рукопис, кожни повез са делимичном реконструкцијом, величине 21,5×16 cm. Записи на почетку и крају књиге. Поклон
12. Псалтир, из штампарије Виценца Вуковића, Венеција 1446. год. Кожни повез. Величине 19,5×15,5 cm. Непотпун примерак недостаје почетак. На крају записи. Поклон.
13. Две рукописне књиге неутврђене садржине. Нови кожни повез, недостају подаци о месту порекла. Поклон.
14. Зборник, рукопис из Годовика, разни материјал: молитве, записи, лекови, непотпун примерак. Величине 11×8 cm.
15. Чин избранија, рукопис према руском штампаном оригиналу. Кожни оригинални повез. Величине 25×18,5 cm. Поклон.
16. Јован Рајич – Цвјетник, штампано у Будиму 1793. године.
17. Псалтир, штампано у Будиму. Кожни оригинални повез.
18. Мали катиизис, В. Млетках 1811. Полукожни повез. Поклон.
19. Јоаким Вујич – Јестесловије, штампано 1809. године. Кожни оригинални повез. Комплетан примерак.
20. а.) Епитом или кратка сказанија – Будим год. 1800.
б.) Стихи о разоренију…града Јерусалима и др. Будим 1805. год. Повезано у једном примерку. Откупљено.
21. Октоих, из штампарије Божидара Вуковића 1536-1537. године – десет листа. Поклон.
22. Молебник, рукопис, писано у Сретењу под Овчаром почетком XIX века. Кожни оригинални повез. Величине 15×10,5 cm. Поклон.
23. Зборник из штампарије Божидара Вуковића. Комплетан примерак. Али су табаци испреметани при накнадном повезивању. Својина цркве у Новој Вароши.
19. Решење о стављању под за штиту државе ИСТОРИЈСКИХ ПРЕДМЕТА који се налазе у Музеју устанка 1941 у Титовом Ужицу број 1247/51 од 24. децембра 1951. године, донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС:
1. ЗАСТАВА ХАЏИ МЕЛЕНТИЈА СТЕФАНОВИЋА, сашивена од црвене и плаве брокат свиле, са грбом српских земаља, сједне стране, иконом Вазнесења Христовог, с друге стране и натписомиз 1817 године испод грба;
2. КОВЧЕЖИЋ-КАСА од кованог гвожђа, величине 56,5x33x32 cm, тешка 35 kg, са специјалном бравом под заклопцем и јаким алкама са стране за ношење.
(Предмети припадају манастиру Рача)

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.