24. ЧАЈЕТИНА

1. ДОЊА ЈАБЛАНИЦА, црква брвнара у селу Доња Јабланица (категорисана са старим гробљем и собрашицама), I/33, 2272/48
– Решење о стављању под заштиту државе цркве брвнаре у селу Доња Јабланица број 2272/48 од 22. децембра 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква са старим гробљем и собрашицама у Доњој Јабланици утврђују се за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. ДОБРОСЕЛИЦА, црква брвнара у Доброселици, I/34, 2273/48
– Решење о стављању под заштиту државе Цркве брвнаре у селу Доброселица број 2273/48 од 22. децембра 1948. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

3. ПАЛИСАД, вила на Палисаду (вила Председништва Владе), I/42, 494/49
Решење о стављању под заштиту државе виле на Палисаду – Златибор број 494/49 од 28. априла 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

4. ГОСТИЉЕ, кућа у селу Гостиље (родна кућа Димитрија Туцовића), I/58, 143/50
– Решење о стављању под заштиту државе куће у селу Гостиље број 142/50 од марта 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја родна кућа Димитрија Туцовића у Гостиљу утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

5. СИРОГОЈНО, црква Светог Петра и Павла у Сирогојну, I/144, 63-1/80
– Одлука о проглашењу цркве Св. Петра и Павла у Сирогојну за културно добро – споменик културе број 63-1/80 од 16. јуна 1980. године донета од стране Скупштине општине Чајетина
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Петра и Павла је у оквиру Комплекса Старо село утврђена за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

6. ТРНАВА, родна кућа н.х. Саве Јовановића Сирогојна, I/154, број 06-65/82-02
– Одлука о проглашењу родне куће народног хероја Саве Јовановића Сирогојна у Трнави за културно добро – споменик културе број 06-65/82-02 од 10. новембра 1982. године донета од стране Скупштине општине Чајетина

7. УВАЦ, манастирски комплекс Увац, I/219, 05 број 633-3721/97 (51/97)
– Одлука о утврђивању манастирског комплекса Увац у селу Увцу за споменик културе број 05 број 633-3721/97 од 17. октобра 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 51/97)

8. СИРОГОЈНО, комплекс Старо село (црква, гробље и рурални објекти), 06-81/85
– Одлука о проглашавању непокретног културног добра комплекса Старо село у Сирогојну и стављању под заштиту природног простора око наведеног споменика културе број 06-81/85 од 27. новембра 1985. године донета од стране Скупштине општине Чајетина
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Петра и Павла је у оквиру Комплекса Старо село утврђена за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.