25. ЧАЧАК

1. ЈЕЖЕВИЦА, црква Светог Николе у Јежевици заједно са непосредном околином, I/38, 448/49
– Решење о стављању цркве у Јежевици заједно са непосредном околином под заштиту државе број 448/49 од 18. марта 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква Светог Николе у Јежевици утврђује се за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

2. ЧАЧАК, кућа Мике уд. Митровић (кућа н.х. Ратка Митровића), I/52, 1856/49 и број : 06-35/82-01
– Решење о стављању под заштиту државе куће Мике уд. Митровић у Чачку број 1856/49 од 27. октобра 1949. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлука о утврђивању посебних мера заштите родне куће народног хероја Ратка Митровића у Чачку и то за следеће објекте: стамбене зграде број 98, 102 и 104, магазу и млекар, споредни објекат у продужетку заштићене куће број : 06-35/82-01 од 19. и 22. фебруара 1982. године донета од стране Скупштине општине Чачак

3. ЧАЧАК, зграда звана конак господара Јована (господар Јованов конак), I/60, 208/50
– Решење о стављању под заштиту државе зграде зване конак господара Јована број 208/50 од 4. марта 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја господар Јованов конак у Чачку утврђује се за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

4. ЧАЧАК, стара кућа у улици Милана Бате Јанковића бр. 68, власништво Зорке Јанковић, I/63, 280/50
– Решење о стављању под заштиту државе старе куће у Чачку у улици Бате Јанковића бр. 68, власништво Зорке Јанковић број 280/50 од 17. марта 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

5. ЧАЧАК, кућа Владана Павловића (кућа н.х. Милице Павловић), I/65, 393/50
– Решење о стављању под заштиту државе куће Владана Павловоћа у Чачку број 393/50 од 8. априла 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС

6. СЕЛО РОШЦИ, манастир Никоље, I/68, 1410/50
– Решење о стављању под заштиту државе манастира Никоље број 1410/50 од 8. новембра 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манасти Никоље се у оквиру Овчарско–кабларских манастира утврђује за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

7. ОВЧАР, манастир Благовештење заједно са седам икона из XVII века које се налазе у цркви, I/69, 1411/50
– Решење о стављању под заштиту државе манастира Благовештење заједно са седам икона из XVII века које се налазе у цркви број 1411/50 од 8. новембра 1950. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Благовештење се у оквиру Овчарско–кабларских манастира утврђује за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

8. ВУЈАН, манастар Вујан (манастирски комплекс), I/80, 01-134/5/62
– Решење о утврђивању споменичких својстава манастира Вујан број 01-134/5/62 од 18. априла 1962. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Вујан, манастирски комплекс утврђује се за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

9. ТРНАВА, црква Св. Благовести, I/85, 117/66
– Решење о стављању под заштиту закона Цркве Св. Благовести у Трнави, СО Чачак Срез Краљево број 117/66 од 23.VII 1966. године, донето од стране Среског завода за заштиту споменика културе среза Краљево

10. ЧАЧАК, археолошки локалитет на коме су откривене Римске терме, I/103, 126/70
– Решење о стављању под заштиту закона археолошког локалитета на коме су откривене РИМСКЕ ТЕРМЕ, а који се састоји од к.п. бр. 754, к.п. 756 и к.п. 753 све у КО Чачак, а све власништво СО Чачак – ИМА СВОЈСТВО СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, те се као такав ставља под заштиту закона. Решење број 126 од 14. априла 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

11. ЉУБИЋ, споменик Танаску Рајићу на брду Љубићу – меморијални комплекс, IV/5, 88/71 (меморијални комплекс на Љубићу)(категорисан као знаменито место
12. )
– Решење о стављању под заштиту закона споменика Танаску Рајићу на брду Љубићу број 88 од 24. фебруара 1971. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Меморијални комплекс на Љубићу утврђен је за непокретно културно добро-знаменито место
– од изузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)
– Решење о стављању под заштиту дела природног подручја села Љубић као просторног меморијалног природног споменика број 633-1/72-03 од 20.11.1973. године, донето од стране Секретаријата за управно-правне послове Скупштине општине Чачак

13. ЧАЧАК, зграда у ул. Бате Јанковића бр.44, (Аћимовића кућа) I/112, 369/71
– Решење о стављању под заштиту закона зграде у Чачку у ул. Бате Јанковића бр. 44 број 369/71 од 15. децембра 1971. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево

14. ЧАЧАК, зграда Окружног суда, (зграда Окружног начелства) I/118, 41/74
– Решење о стављању под заштиту закона Зграде Окружног суда у Чачку број 41 од 11. фебруара 1974. године донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Зграда Окружног начелства у Чачку утврђује се за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

15. ОСТРА, градина Соколица у Остри, I/121, 44/74
– Решење о стављању под заштиту закона Градине Соколица у Остри број 44 од 26. фебруара 1974. године донето од старне Завода за заштиту споменика културе Краљево

16. МИОКОВЦИ, кућа Лужанин Алексија (кућа Лужанина), I/122, 187/74
– Решење о утврђивању за споменик културе куће Лужанин Алексија у селу Миоковцима број 187/74 донето од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Кућа Лужанина у Миоковцима утврђује се за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

17. ЧАЧАК, железничка локомотива серије 85-005 са тендом, I/143, 06-9/80-01
– Одлука о проглашењу Железничке локомотиве серије 85-005 са тендом за културно добро број 06-9/80-01 од 31. јануара 1980. године донета од стране Скупштине општине Чачак

18. ПРИЈЕВОР, Лазаревића чардак у Пријевору, I/153, 06-254/81-01
– Одлука о проглашењу Лазаревића чардака у Пријевору за културно добро број 06-254/81-01 од 26. и 27. новембра 1981. године донето од страане Скупштине општине Чачак

19. ЧАЧАК, црква Вазнесења Христовог (Градац), I/156, 06-205/82-01
– Одлука о проглашењу Цркве Вазнесења Христовог у Чачку за културно добро-сопоменик културе број 06-205/82-01 од 16. новембра 1982. године донета од стране Скупштине општине Чачак
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Црква Вазнесења Христовог Градац утврђује се за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

20. АТЕНИЦА, виноградарски подрум у Атеници, I/168, 06-274/84-01
– Одлука о проглашавању виноградарског подрума у Атеници за културно добро – споменик културе број 06-247/84-01 од 26. новембра 1984. године донета од стране Скупштине општине Чачак
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Виноградарски подрум у Атеници утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од изузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

21. БЕЉИНА, археолошко налазиште Римске терме у Бељини, III/16, 06-35/86-01
– Одлука о проглашењу за културно добро – археолошко налазиште Римских терми у Бељини број 06-35/86-01 од 28. фебруара 7. марта 1986. одине донето од стране Скупштине општине Чачак

22. БАЊИЦА, манастир Стјеник, I/177, 06-175/86-01
– Одлука о проглашењу манастира Стјеник у Бањици за културно добро – споменик културе број 06-175-86-01 од 26. септембра 1986. године донето од стране Скупштине општине Чачак

23. МИОКОВЦИ, Радовановића кућа у Миоковцима, I/183, 06-91/87-01
– Одлука о проглашавању Радовановића куће у Миоковцима за културно добро – споменик културе број 06-91/87-01 од 24. априла 1987. године донето од стране Скупштине општине Чачак

24. ЧАЧАК, родна кућа мајора Драгутина П. Гавриловића у Чачку, I/185, 06-14/87-01
– Одлука о проглашавању родне куће мајора Драгутина П. Гавриловића у Чачку за културно добро – споменик културе број 06-14/87-01 од 6. фебруара 1987. године донета од стране Скупштине општине Чачак

25. ВРАНИЋИ, Чолића кућа у Вранићима, I/186, 06-91/87-01
– Одлука о проглашавању Чолића куће у Вранићима за кутурно добро – споменик културе број 06-91/87-01 од 24. априла 1984. године донета од стране Скупштине општине Чачак

26. ЧАЧАК, стамбено-пословна зграда Алексије Пушељића у Чачку, I/191, 06-159/89-01
– Одлука о проглашавању стамбено – пословне зграде Алексије Пушељића у Чачку за културно добро – споменик културе број 06-159/89-01 од 30. јуна 1989. године донета од стране Скупштине општине Чачак

27. ЧАЧАК, стамбени објекти у Ул. Светозара Марковића Господар Јованова бр. 7 и бр. 9 (зграда Галерије), I/204, 06-90/92-01
– Одлука о проглашавању стамбених објеката у Улици Господар Јованова бр. 7 и 9 у Чачку за културно добро – споменик културе број 06-90/92-01 од 27. новембра 1992. године

28. ЧАЧАК, зграда Учитељског дома у Чачку, I/223, 05 број 633-3153/97-13 (39/97)
– Одлука о утврђивању Учитељског дома у Чачку за споменик културе број 05 број 633-3153/97-13 од 8. августа 1997. године донето од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 39/97)

29. МИОКОВЦИ, црква Покрова Пресвете Богородице у Миоковцима, I/235, број 05 број 633-4697/99 ( 05/02)
– Одлука о утврђивању цркве Покрова Пресвете Богородице у Миоковцима за споменик културе број 05 број 633-4697/99 од 25. јануара 2000. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 5/2000)

30. СЛАТИНА, сеоски чардак у Слатини, I/238, 05 број 633-1762/99 (32/ 01)
– Одлука о утврђивању Сеоског чардака у Слатини за споменик културе број 05 број 633-1762/99 од 22. маја 2001. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 32/2001)

31. ПРИСЛОНИЦА, Бојовића кућа у Прислоници, I/239, 05 број 633-1761/99 (32/01)
– Одлука о утврђивању Бојовића куће у Прислоници за споменик културе број 05 број 633-1761/99 од 22. маја 2001. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 32/2001)

32. ПАКОВРАЋА, метох манастира Сретење и капија са натписом, I/241, 32/01
– Одлука о утврђивању метоха манастира Сретење за споменик културе број 05 број 633-1530/98-4 од 22. маја 2001. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 32/2001)

33. ЧАЧАК, Ерића кућа у Чачку, I/243, 633-6872/2001-14
– Одлука о утврђивању Ерића куће у Чачку за споменик културе број 05 број 633-6872/2011-14 од 17. јула 2001. године године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 46/2001)

34. ЧАЧАК, центар за воћарство и виноградарство у Чачку, I/244, 633-6872/2001-16
– Одлука о утврђивању Центра за воћарство и виноградарство у Чачку за споменик културе број 05 број 633-6872/2011-16 од 17. јула 2001. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 46/2001)

35. ЧАЧАК, зграда Уметничке галерије у Чачку, I/247, број 05 број 633-8672/2004 (140/2004)
– Одлука о утврђивању зграде Уметничке галерије у Чачку за споменик културе број 05 број 633-8672/2004 од 29. децембра 2004. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 140/2004)

36. ЧАЧАК, спомен костурница погинулим ратницима 1912-1918. године на гробљу у Чачку, I/248, 126/2007
– Одлука о утврђивању Спомен костурнице погинулим ратницима 1912-1918. године на гробљу у Чачку за споменик културе, донета од стране Владе Републике Србије, објављена у Службеном гласник у РС 126/2007

37. БЕЉИНА, Порта Цркве Успења Пресвете Богородице у Бељини код Чачка, III/32, 103/2014
– Одлука о утврђивању Порте Цркве Успења Пресвете Богородице у Бељини код Чачка за археолошко налазиште, донета од стране Владе Републике Србије, објављена у Службеном гласнику РС 103/2014

38. Решење о стављању под заштиту дела природног подручја села Љубић као просторног меморијалног природног споменика број 633-1/72-03 од 20.11.1973. године донето од стране Секретаријата за управно-правне послове Скупштине општине Чачак

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.