3. БАЈИНА БАШТА

1. РАЧА, црква манастира Раче – манастир Рача, I/78, 122/55
– Решење о утврђивању цркве манастира Раче за непокретно културно добро – споменик културе број 122/55 од 08. фебруара 1955. године донето од стране Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС;
– Одлука о утврђивању граница непосредне околине и заштите природног простора манастира Рача број 06-6/92 од 27. марта 1992. године донета од стране Скупштине општине Бајина Башта
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја манастир Рача на Дрини утврђен је за непокретно културно добро-споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

2. ПЕУЋАЦ, археолошки локалитет Мраморје (некропола стећака Перућац), III/2, 709/1
– Решење о утврђивању археолошког локалитета Мраморје за непокретно културно добро-споменик културе број 709/1 од 25. новембра 1968. године донето од стране Републичког завода за заштиту споменика културе
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја некропола стећака Перућац утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од изузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 14/79)

3. ДУБ, црква брвнара у Дубу, I/146, 633-2/81
– Одлука о проглашењу цркве брвнаре у Дубу за културно добро-споменик културе број 633-2/81 од 31. марта 1981. године донета од стране Скупштине општине Бајина Башта
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја црква брвнара у Дубу утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе од изтузетног значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

4. РОГАЧИЦА, црква Вазнесења Христовог, I/147, 633-2/81
– Одлука о проглашењу цркве Вазнесења Христовог у Рогачици за културно добро – споменик културе број 633-2/81 од 31. марта 1981. године донета од стране Скупштине општине Бајина Башта

5. ВИШЕСАВА, археолошки локалитет Јевтића луке, III/15, 633-2/85
– Одлука о проглашењу локалитета Јевтића луке у Вишесави за културно добро – споменик културе број 633-2/85 од 28. фебруара 1986. године донета од стране Скупштине општине Бајина Башта
6. БАЈИНА БАШТА, чаршија у Бајиној Башти, II/07, 06-52/88
– Одлука о проглашењу чаршије у Бајиној Башти за културно добро – просторно-културну историјску целину број 06-52/88 од 27. маја 1988. године донета од стране Скупштине општине Бајина Башта

7. БАЈИНА БАШТА, кућа Ивка Милошевића, I/190, 06-111/88
– Одлука о проглашавању куће Ивка Милошевића у Бајиној Башти за културно добро-споменик културе број 06-111/88 од 30.12.1988. године донета од стране Скупштине општине Бајине Баште

8. РАСТИШТЕ (МРАМОРЈЕ), локалитет Мраморје на потесима Гајеви и – Урошевине у Растишту, III/31, 05 број 633-2770/2012
– Одлука о утврђивању локалитета Мраморје на потесима Гајеви и Урошевине у Растишту за археолошко налазиште број 05 број 633-2770/2012, објављена у Службеном гласнику РС, бр. 50/2012

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.