6. ВРЊАЧКА БАЊА

1. ВРЊАЧКА БАЊА, Дворац Белимарковића, I/91, 72/70
– Решење о утврђивању Дворца Белимарковића у Врњачкој Бањи за непокретно културно добро-споменик културе број 72/70 од 12. марта 1970. године донето од стране Завода за заштиту споменка културе Краљево
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Дворац Белимарковића у Врњачкој Бањи утврђен је за непокретно културно добро – споменик културе од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 28/83)

2. ЛАЂАРИШТЕ, неолитско насеље Лађариште, III/29, 633-2231/97-030
– Одлука о утврђивању неолитског насеља Лађариште за археолошко налазиште број 633-2231/97-030 од 18. јуна 1997. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 27/97)

3. ВРЊАЧКА БАЊА, Чајкино брдо, II/5, 350-317/85-01
– Одлука о проглашењу Чајкиног брда у Врњачкој Бањи за културно добро-просторно културно историјску целину број 350-317/85-01 од 30.05.1985. године донета од стране Скупштине општине Врњачка Бања
– Одлуком о утврђивању непокретних културних добара од изузетног и од великог значаја Чајкино брдо у Врњачкој Бањи утврђено је за непокретно културно добро – просторно културно – историјску целину од великог значаја (Службени гласник СРС, бр. 47/87)

4. ГРАЧАЦ, црква Светог Саве, I/233, 633-4703/99
– Одлука о утврђивању цркве Св. Саве у Грачацу за споменик културе број 633-4703/99 од 25. јануара 2000. године донета од стране Владе Републике Србије (Службени гласник РС 5/2000)

5. ВРЊАЧКА БАЊА, капела Белимарковић, I/248, 4/2009
– Одлука о утврђивању капеле Белимарковић у Врњачкој Бањи за споменик културе објављена у Службеном гласнику РС бр. 4/2009

6. ВРЊАЧКА БАЊА, вила Авала, I/258 , 84/2014
– Одлука о утврђивању виле Авала у Врњачкој Бањи (Улица врњачка број 16) за споменик културе, донета од стране Владе Републике Србије, објављена у Службеном гласнику Републике Србије 84/2014

7. ВРЊАЧКА БАЊА, вила Ми Ла, I/259 , 84/2014
– Одлука о утврђивању виле Мила у Врњачкој Бањи (Улица Пролетерских бригада број 6) за споменик културе, донета од стране Владе Републике Србије, објављена у Службеном гласнику Републике Србије 84/2014

8. ВРЊАЧКА БАЊА, вила Палас, I/260 ,05 број 633-13804/2014, 122/2014
– Одлука о утврђивању виле Палас у Врњачкој Бањи (Улица Гоце Делчева број 7) за споменик културе 05 број 633-13804/2014, донета од стране Владе Републике Србије, објављена у Службеном гласнику Републике Србије 122/2014

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.