Црква Преображења – Придворица

manastir_pridvorica_1_2
Црква Преображења у Придворици саграђена је у средњем веку и архитектонском концепцијом простора припада рашкој градитељској школи. Једнобродна грађевина, са полукружном апсидом на истоку и припратом на западу, на бочним странама има певничке просторије, правоугаоне просторе троскомидије и ђаконикона, као и бочне капеле и кубе.

Археолошка истраживања показала су да је придворички храм претрпео знатне измене током обнове у XVI и XIX веку.

Црква је у унутрашњости била живописана, што сведок тек незнатни остаци фресака у ђаконикону, проскомидије, на венцу тамбура и већи фрагменти биљке орнаментике на прозорима тамбура.

Категорије