Црква Светог Лазара – Живалићи

rep-crkva-sv-lazara-zivalicНАЗИВ КУЛТУРНОГ ДОБРА

Црква Светог Лазара

Сажет опис са основним одликама: Година изградње ове мале цркве забележена је на јужној конзоли западног зида. Према том запису црква је изграђена 1624/25. године, а вероватно у исто време и живописана.

Грађевина је малих димензија, једнобродна, пресведена полуобличастим сводом. Олтарска апсида је споља правоугаона, изнутра полукружна. Фреске на јужном и северном зиду, као и на северној половини свода, у највећој мери су страдале, док су оне на западном зиду и у олтарском простору нешто боље сачуване.

Редни број

100

Број и датум уписа у регистар

28.2.1983.

Број и датум уписа у Централни регистар

бр. 393

7.3.1983.

Ознака документације

100  НП I ЖИ

Место где се културно добро налази: Општина                           Нови Пазар

Насељено место               Живалићи

Адреса                             

Основ за упис у регистар организације заштитеЧл. 158. Закона о заштити културних добара

 

Утврђено је да је културно добро а)  од изузетног значаја

 б) од великог значаја

Број и година „Службени гласник СР Србије“  28/83.

Својина културног добра а) друштвена

б) лична

в) грађанско-правна лица

г) комбиновано

Број и датум уписа у земљишне књиге надлежног општинског суда

 Н А П О М Е Н А: 

                      

 УПИС ИЗВРШИО
Зорица Ивковић

 

 

Категорије