Црква Светог Николе у Рудну

crkva-sv-nikole-u-rudnu

Црква се налази у Рудну, између Студенице и Градца, удаљена око 2km од средишта села. Судећи по архитектури и начину градње, потиче из XVII века.

Грађевина је мањих димензија (7,40 х 3,70m) и састоји се од наоса покривеног полуобличастим сводом и олтарске потковичасте апсиде која се непосредно наставља на брод цркве, у истој ширини. Зидови су релативно дебели (око 80сm), начињени од ломљеног камена. Изнутра су зидови и свод ојачани са два лука која носе пиластри. Кровни покривач је од камених плоча.

На зидовима цркве нема очуваних трагова живописа.

Категорије