Дигитализација у Заводу за Заштиту споменика културе Kраљево

Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа Информациони систем  непокретних културних добара  утврђен је као ИС  који у дигитализацији непокретног културног  наслеђа користе заводи за заштиту споменика културе. ИС предвиђен је за чување дигитализованих података о НКД. ИС је као пројекат осмишљен од стране Републичког Завода за заштиту споменика културе. Дигитализација се у нашем Заводу спроводи ради трајног чувања података о културном наслеђу  на географској територији коју покрива. Овиме се обезбеђује не само трајно чување датих информација о непокретним културним добрима него се на овај начин кроз Информациони систем (ИС) обезбеђује већа видљивост културног наслеђа. Да би информације о одређеном непокретном културном добру биле доступне свим стручњацима у сваком тренутку довољно је само имати приступ интернету и рачунару. ИС НКД је веб апликација који није потребно инсталрати на сваки раћунар. ИС и шратећи подаци налазе се на једном серверу и приступа им се путем интернета са било којег места у свету. Сем нашег Завода који уноси и дигитализује податке  НКД-а са простора који покрива ( 25 општина), и остали регионални заводи у Републици Србији су у обавези да исто допуњују ИС. Два су основна дела ИС један који је предвиђен за запослене у служби заштите и дигитализације док је други део предвиђен за ширу јавност.

Осим тога, наш Завод презентује јавности непокретна културна добра путем своје званичне интернет странице, друштвених мрежа, првенствено FACEBOOK странице и You Tub-e kanala.

Категорије