Гавровића чардак пренет у црквену порту у Прањанима

Пројектом Конзерваторско-рестаураторски радови на пресељењу Гавровића чардака у Прањанима код Горњег Милановца предвиђено је измештање утврђеног непокретног културног добра, изграђеног седамдесетих година XIX века које је, због неодржавања, угрожено и склоно даљем пропадању. Док је домаћинство у којем се чардак налази било активно, културно добро је адекватно одржавано и чак је у неколико наврата презентовано стручњацима из области заштите и урбанизма као добар пример заштите културног наслеђа. Почетком овог века домаћинство је напуштено, а чардак остављен на милост временским условима, што је довело до појаве значајних оштећења, посебно на кровном покривачу, која угрожавају његов даљи опстанак. Заједничком акцијом Црквене општине Прањани и Месне заједнице направљен је договор са власником чардака о преузимању културног добра, и његовој адекватној презентацији, због чега је и издата дозвола Министарства културе и информисања РС, за премештање на нову локацију, поред цркве брвнаре из 1827. године, културног добра од великог значаја. Како је то предвиђено пројектом, који финансира Министарство културе и информисања РС, Гавровића чардак пренет је на нову локацију без расклапања. Радови се настављају израдом и постављањем кровне конструкције и покривача.

Фотографије снимио Далибор Анђелковић, фотограф Завода за заштиту споменика културе Краљево.

Категорије