ЈН 2015

ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015

Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 3 – 1.1.3/2015 – Набавка добара, Гориво за моторна
возила за потребе ЗЗЗСКВ

Конкурсна документација за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 3 – 1.1.3/2015

ЈН МВ 02_1.1.2_2015

Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 02(1.1.2)/2015 – Набавка добара, Рачунарска опрема, мултифункционални штампач

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 02_1.1.2_2015

Конкурсна документација за ЈН МВ 02_1.1.2_2015

Одлука о додели уговора ЈН МВ 02_1.1.2_2015

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 02_1.1.2_2015


ЈН МВ 02_1.2.2_2015

Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 02(1.2.2)/2015 – Набавка услуга, Штампање публикације „50 година Завода за заштиту споменика културе Краљево“

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 02_1.2.2_2015

Конкурсна документација за ЈН МВ 02_1.2.2_2015

Одлука о додели уговора ЈН МВ 02_1.2.2_2015

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 02_1.2.2_2015


ЈН МВ 07_1.3.7_2015

Отворени поступак јавне набавке радова  бр. 07(1.3.7)/2015 – Радови на завршетку изградње санитарног објекта у оквиру Меморијалног комплекса на Љубићу – II фаза

Позив за подношење понуда за ЈН ОП 07_1.3.7_2015

Конкурсна документација за ЈН ОП 07_1.3.7_2015

Одлука о додели уговора ЈН ОП 07_1.3.7_2015

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 07_1.3.7_2015


ЈН МВ 01_1.3.1_2015

Поступк јавне набавке мале вредности  бр. 01(1.3.1)/2015 – Набавка радова, наставак сликарских радова на иконама са иконостаса  Цркве Св. Тројице у Бистрици

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 01_1.3.1_2015

Конкурсна документација за ЈН МВ 01_1.3.1_2015

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 01_1.3.1_2015

Одлука о обустави поступка за ЈН МВ 01_1.3.1_2015

Обавештење о обустави поступка за ЈН МВ 01_1.3.1_2015


 Поновљен поступак 16.10.2015 године

Конкурсна документација за ЈН МВ 01_1.3.1_2015

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 01_1.3.1_2015

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 01_1.3.1_2015

Одлука о додели уговора ЈН МВ 01_1.3.1_2015

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 01_1.3.1_2015


ЈН ПП 06_1.3.6_2015

Преговарачки поступк без објављивања позива за подношење понуда за Jавну набавку радова бр. 06(1.3.6)/2015 – Завршни радови на санацији и текућем одржавању на згради Завода за заштиту споменика културе – Швапчића кући  у Краљеву

Позив за подношење понуда за ЈН ПП  06_1.3.6_2015

Конкурсна документација за ЈН ПП  06_1.3.6_2015

Обавештење о обустави поступка за Партију 1/ЈН ПП 06_1.3.6_2015

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2/JН ПП 06_1.3.6_2015

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3/ЈН ПП 06.1.3.6_2015


 

ЈН OП 06_1.3.6_2015

Отворени поступак за јавну набавку радова бр. 06(1.3.6)/2015 – Завршни радови на санацији и текућем одржавању на згради Завода за заштиту споменика културе – „Швапчића кући“ у Краљеву – конзерваторско-рестаураторски радови на санацији и ојачању објекта од последица земљотреса

Позив за подношење понуда за ЈН OП  06_1.3.6_2015

Конкурсна документација за ЈН OП  06_1.3.6_2015

Одлука о додели уговора ЈН ОП 06_1.3.6_2015

Обавештење о закљученом уговору JН ОП 06_1.3.6_2015


 

Овај унос је објављен под ЈАВНЕ НАБАВКЕ. Забележите сталну везу.