ЈН 2018

ЈН МВ 1.3.1/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру Краљева

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.1/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.1/2018

Одлука о обустави поступка ЈН МВ 1.3.1/2018

Обавештење о обустави поступка за ЈН МВ 1.3.1/2018

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.1/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.1/2018

Одговор на питањe-захтев бр. 569-3 ЈН МВ 1.3.1/2018

Измене и допуне Конкурсне документације за ЈН МВ 1.3.1/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.1/2018

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.1/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1.3.1/2018

Одлука о измени уговора за ЈН МВ 1.3.1/2018


ЈН МВ 1.3.2/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторски радови на Споменику српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру Краљева, II фаза

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.2/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.2/2018

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.2/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1.3.2/2018


ЈН МВ 1.3.8/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности Радова на ревитализацији Ужичког града са подграђем, Средњи град, II фаза (хитне интервенције и поправка превентивне конзервације)

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.8/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.8/2018

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.8/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1.3.8/2018


ЈН МВ 1.3.5/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторски радови на санацији објекта од земљотреса и адаптација таванског простора Швапчића куће у Краљеву – зграда Завода за заштиту споменика културе према Пројекту завршетка радова на санацији објекта од земљотреса и адаптација таванског простора Швапчића куће у Краљеву – зграда Завода за заштиту спомениа културе

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.5/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.5/2018

Одговор на питањe бр. 938/1 и 939/1, ЈН МВ 1.3.5/2018

Одговор на питањe бр. 952/1, ЈН МВ 1.3.5/2018

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.5/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1.3.5/2018

Одлука о измени уговора за ЈН МВ 1.3.5/2018


ЈН МВ 1.2.1/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности Услуге израде пројекатне документације за потребе Пројекта интервентних мера заштите, истраживачких радова и конзервације и рестаурације зидних слика цркве Св. Саве у Манастиру Жича – наставак радова I и почетак II етапе и Главног пројекта санације фасаде на цркви Христа Спаса у Манастиру Жича, Партије 1 и 2.

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.2.1/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.2.1/2018

Одговор на питањe бр. 938/2 , ЈН МВ 1.2.1/2018

Измене и допуне конкурсне документације за ЈН МВ 1.2.1/2018

Пречишћен текст Конкурсне документације за ЈН МВ 1.2.1/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 1.2.1/2018

Одлука о обустави поступка ЈН МВ 1.2.1/2018

Обавештење о обустави поступка ЈН МВ 1.2.1/2018


ЈН МВ 1.2.2/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности Услуга ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), Партије 1 и 2.

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.2.2/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.2.2/2018

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.2.2/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1.2.2/2018


ЈН МВ 1.3.6/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности Радова на санацији кровних површина на цркви посвећеној Светом Преображењу Господњем у Придворици

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.6/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.6/2018

Одговор на питањe бр. 984/1, ЈН МВ 1.3.6/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.6/2018

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.6/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1.3.6/2018


ЈН МВ 1.3.3/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторских радова на санацији, конзервацији и презентацији остатака Јеврејског гробља у Новом Пазару

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.3/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.3/2018

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.3/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1.3.3/2018


ЈН МВ 1.1.1/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности добра Гориво за моторна возила

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.1.1/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.1.1/2018

Одговор на питањe бр. 1060/1, ЈН МВ 1.1.1/2018

Измене и допуне конкурсне документације за ЈН МВ 1.1.1/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 1.1.1/2018

Одлука о додели уговора за ЈН МБ 1.1.1/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1.1.1/2018


ЈН МВ 1.3.7/2018

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторских радова на Споменику посвећеном Другом светском рату у Жичи, Град Краљево

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.7/2018

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.7/2018

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.7/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈН МВ 1.3.7/2018

Овај унос је објављен под ЈАВНЕ НАБАВКЕ. Забележите сталну везу.