ЈН 2019

ЈН ПП 1.3.1/2019

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Непредвиђених санационих и конзерваторско-рестаураторских радова на Цркви посвећеној Светом Преображењу Господњем у Придворици

Обавештење о покретању ЈН ПП 1.3.1/2019

Конкурсна документација за ЈН ПП 1.3.1/2019

Одлука о додели уговора за ЈН ПП 1.3.1/2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН ПП 1.3.1/2019


ЈН МВ 1.3.2/2019

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторских радова на Алеји крајпуташа у Краљеву, на к.п. 943/1 КО Краљево, Град Краљево

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.2/2019

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.2/2019

Одговор на питањe бр. 833/1, ЈН МВ 1.3.2/2019

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.2/2019

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1.3.2/2019


ЈН МВ 1.1.1/2019

Поступак јавне набавкe мале вредности добра – Гориво за моторна возила

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.1.1/2019

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.1.1/2019

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.1.1/2019


ЈН МВ 1.3.5/2019

Поступак јавне набавкe мале вредности Наставак конзерваторско-рестаураторских радова на санацији, конзервацији и презентацији остатака Јеврејског гробља у Новом Пазару

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.5/2019

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.5/2019

Измене и допуне Конкурсне документације за ЈН МВ 1.3.5/2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.5/2019

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.5/2019


ЈН МВ 1.3.4/2019

Поступак јавне набавкe мале вредности радова на Санацији крова цркве брвнаре у Прањанима код Горњег Милановца

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.4/2019

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.4/2019

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.4/2019

Одлука о измени уговора за ЈН МВ 1.3.4/2019


ЈН МВ 1.3.3/2019

Поступак јавне набавкe мале вредности Конзерваторско-рестаураторских радова на пресељењу Гавровића чардака у Прањанима код Горњег Милановца

Позив за подношење понуда за ЈН МВ 1.3.3/2019

Конкурсна документација за ЈН МВ 1.3.3/2019

Одлука о додели уговора за ЈН МВ 1.3.3/2019

Овај унос је објављен под ЈАВНЕ НАБАВКЕ. Забележите сталну везу.