Зграда Основне школе IV краљевачки батаљон

Зграда Старе школе у којој је данас смештен Народни музеј у Краљеву је проглашена за непокретно културно добро – споменик културе и као таква ужива заштиту Закона. Завршена је 1873. године и стилски у потпуности припада класицизму. Строга симетричност и конвергенција свих струкура и целина објекта у средишњи ризалит главне фасаде, јасно потврђују класицистичка градитељска и декоративна решења.
Основа је правоугаона у облику слова Г а сокл је од ломљеног камена. Кровна конструкција је сложена вишеводна и покривена је бибер црепом. Главна фасада је подељена на три ризалита, централни и два бочна. Сваки од њих је оивичен пиластрима који се завршавају капителима, с том разликом што су пиластри на спрату главног ризалита, при врху украшени флорално изведеном декорацијом, док сви остали имају равне површине. Централни ризалит је на обе етаже пиластрима вертикално подељен на три поља, а у сваком од поља је уметнут по један прозор, док је централно поље приземља искоришћено за улазна врата. Средишњи ризалит је крунисан троугаоним тимпаноном у којем је примењено рафинирано декоративно решење профилисаних концентричних кругова и биљних мотива који их фланкирају.
Зграда Старе школе је хоризонтално подељена са два профилисана кордон венца који на фасади наглашавају раздел приземља и спрата, те спрата и тавана, као и са два чисто декоративна венца. Сви прозори приземља су лучни као и спратни прозори два бочна ризалита, док су остали прозори спрата правоугаони. Без обзира на свој облик и распоред на главној фасади, они су оивичени шембранам и натпрозорницима. Приземни део главне фасаде је анимиран танким фугама које радијално полазе од сваког прозора и преламају се у хоризонталне канелуре које се спајају са фугама суседног прозора.
Две стране зграде које гледају ка црквеној порти и дворишту основне школе су потпуно сведене и одликује их потпуно одсуство декоративних претензија.

Чедомир Бачкуља, историчар уметности

Овај унос је објављен под РЕГИСТАР. Забележите сталну везу.