МАНАСТИР ЖИЧА – ЗБОРНИК РАДОВА

МАНАСТИР Жича : зборник радова / [приредио Гојко  Суботић]. – Краљево
: Народни музеј  : Завод за заштиту споменика  културе, 2000 (Врњачка Бања
: Интерклима).- 386 стр. : илустр. ; 30 cm

Публикација садржи радове са научног скупа који је одржан 16, 17. и 18. августа 1995. године у манастиру Жичи и Народном музеју у Краљеву.

стр

Аутор

Наслов

Слободан Ђорђевић,
Драган Драшковић

Уводне стране

11

Сима М. Ћирковић

Жича као архијерејско седиште

17

Даница Поповић

Sacrae reliquiae Спасове цркве у Жичи

35

Александар В. Поповић

Књижевна вредност писма Димитрија Хоматијана Светом Сави

47

Војислав Кораћ

Архитектура рашких храмова саграђених у време првог српског архиепископа

57

Милка Чанак-Медић

Архитектура и програм ексонартекса жичке Спасове цркве

83

Слободан Ћурчић

Смисао и функција катихумена у позновизантијској и српској архитектури

95

Svetlana Popović

Pyrgos in the Late Byzantine Monastic Context

109

Бранислав Тодић

Топографија жичких фресака

123

Vojislav J. Đurić

La royaute et le sacerdoce dans la decoration de Žiča

149

Мирјана Татић-Ђурић

Богородица Страсна у Жичи

165

Весна Милановић

Свети песници у низу светих монаха из доњег појаса фресака Спасове цркве у Жичи

187

Јанко Радовановић

Иконографија фреске Благовести из манастира Жиче

197

Зорица Златић-Ивковић

Откопани фрагменти жичког зидног сликарства

205

Владимир Мако

Пропорцијско размеравање фигура и узори жичког сликарства XIV века у наосу

223

Душица Минић

Археолошки подаци о манастиру Жичи

247

Обренија Вукадин

Две јаме у цркви Светог Спаса у Жичи

263

Вера Бог.-Петровић
Татјана Михаиловић

Средњовековне некрополе и насеља у околини манастира Жиче

277

Душица Минић,
Обренија Вукадин

Гроб Јоаникија Нешковића у Жичи

285

Никола Дудић

Знаци и симболи на надгробним споменицима студеничких мајстора у Жичи

295

Јелена Ердељан

Жичка плоча са представом јелена. Прилог познавању иконографије српске фунерарне пластике позног средњег века

309

Nadja Kurtović-Folić

Works on the Church of St. Saviour in Žiča between the two world Wars

321

Миланка Тодић

Жича – мотив ликовних представа, фотографија и разгледница

329

 Слободан Милеуснић

Манастир Жича у црквеним инвентарима XIX века

341

 Александар Кадијевић

Градитељска делатност Александра Дерока и Момира Коруновића у Жичи између два светска рата

357

 Иван Стевовић

„Жича и Лазарица“ седамдесет година касније

369

 Мирјана Глигоријевић-Максимовић

Представе светог Саве Освећеног у Жичи

379

Зоран Гаврић
Гордана Тошић

Икона и савремена уметност. Проблем боје у савременом сликарству

Овај унос је објављен под ПУБЛИКАЦИЈЕ. Забележите сталну везу.