МАПА ПРИСТУПАЧНОСТИ

mapa-pristupacnosti Пред Вама је интерактивна „Мапа приступачности“ која особама са инвалидитетом и осталим грађанима пружа релевантне информације о приступачности места у Србији. Подаци који се налазе у Мапи прикупљени су уз помоћ грађана, организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе, државних органа и других органа јавне власти.

Циљ нам је да Мапа осим што представља основ за стално праћење стања у овој области, истовремено промовише примере добре праксе. С тим у вези, позивамо грађане и све заинтересоване организације и институције да наставе да достављају податке ради попуњавања Мапе.

Подаци о приступачности јавних објеката и јавних површина добијени су од јединица локалне самоуправе, државних органа и других органа јавне власти, у сарадњи са Заштитником грађана, а уз финансијску финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке кроз пројекат „Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника грађана са грађанима“.

Мапа је пројекат Удружења за ревизију приступачности који је започет 2011. године и константно је унапређујемо визуелно, функционално и новим садржајем – сопственим и донаторским средствима

 

Категорије