Меморијални комплекс на Љубићу, ОП Чачак

Пројекат за радове на инвестиционом одржавању Меморијалног комплекса на Љубићу, број 1157/2 од 19.11.2014.године-одговорног пројектанта Мирјане Славковић, дипл. инж.арх. Сарадници на пројекту су били: Душко Јовановић, дипломирани сликар конзерватор-рестаратор и Лидија Црнчанин, дипломирани историчар конзерватор. Тендерску документацију за електроинсталације је израдило јавно предузеће „Градац“ из Чачка.
Идејни пројекат санитарног објекта у оквиру Меморијалног комплекса на Љубићу, број 1496/2 од 19.11.2014.године – одговорног пројектанта Мирјане Славковић, дипл. инж.арх.

 

Категорије