Правни основ деловања Завода за заштиту споменика културе Краљево

Правни основ деловања Завода за заштиту споменика културе Краљево примарно је одређен Законом о културним добрима, а састоји се у примени следећих правних аката:

○ Закон о културним добрима
(„Сл. гласник РС“ бр. 71/94);

○ Закон о делатностима од општег интреса у области културе
(„Сл. гласник РС“ бр. 42/92);

○ Закон о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“ бр. 43/03);

○Закон о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ бр. 42/91 и 71/94);

○ Закон о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“ бр. 9/2002, 87/2002);

○ Закон о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ бр. 39/2002, 43/2003, 55/2004);

○ Уредба о буџетском рачуноводству
(„Сл. гласник РС“ бр. 125/2003).

У раду Завода спроводе се и следеће међународне конвенције:

○ Конвенција о заштити светске културне и природне баштине
(Службени лист СФРЈ, број 56/74)

○ Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба
(Службени лист ФНРЈ, број 4/56)

○ Конвенција и мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса својина културних добара
(Службени лист СФРЈ, број 50/73)

○ Европска конвенција о заштити археолошке баштине
(Службени лист СФРЈ, број 9/90)

○ Конвенција о заштити европског архитектонског блага
(Службени лист СФРЈ, број 4/91)

○Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа
(Париз, 2003).

Овај унос је објављен под О НАМА. Забележите сталну везу.