ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КУЋЕ У ПЉАКИНОЈ 14А У КРАЉЕВУ

Кућа познатог краљевачког сликара Миће Ђокића, која се налази у Пљакиној 14а у Краљеву, страдала је у пожару у фебруару месецу 2017. године. Пројектом санације и реконструкције, који је израдио Завод за заштиту споменика културе Краљево, предвиђено је оспособљавање зграде за несметан живот породице.

Радови обухватају интервенције на изради међуспратне конструкције, на изгорелој кровној конструкцији, која ће бити у потпуности замењена, и урађена према свим стандардима савремене градње. На објекту ће бити демонтирани сви хоризонтални и вертикални олуци, који ће након завршетка радова бити враћени на зграду.

Радове изводи грађевинско предузеће ГЗР Стандард Саша Вељовић предузетник из Краљева. Средства за реализацију пројекта, у износу од 1.100.000,00 динара обезбеђена су у буџету Града Краљева.

Категорије