Ревитализација Јошаничке Бање

Старо купатило у Јошаничкој Бањи је део бањског комплекса као најстарија грађевина за коришћење термалне воде, подигнут у 18. веку. Представља непокретно културно добро-споменик културе.
Старо купатило поред архитектонских и историјских поседује и балнеолошке вредности.

 

Категорије