СРЕДЊОВЕКОВНИ ГРАД МАГЛИЧ

maglic00001
Животопис архиепископа Данила II је за сада једини историјски извор који говори о најстаријој познатој изградњи Маглича. Према њему, архиепископ Данило II је обновио град Маглич, цркву Св. Ђорђа и друге грађевине у граду и опремио их потребним стварима и књигама, те се може закључити да је Маглич заправо био утврђен двор архиепископа. Оба обнова се морала догодити између 1324 и 1337. године, док је Данило II био архиепископ српски. Претходна историја града није позната, а и о каснијој се мало зна, сем да је неко време била у њему посада турака, да би после 1572. год. био коначно напуштен као војни објект.
Град је типичан за време обнове и састоји се од градског зида, ојачаног са укупно осам кула. Основа утврђења је прилагођена терену, те је неправилна, у облику издуженог полигона, дужине око 120, а ширине око 40 метара. Поред градског зида и кула, међу којима се истиче донжон кула, град садржи, као најзначајније објекте и цркву Св. Ђорђа, палату, две цистерне за воду и друге грађевине.
Категорије