СТАРА ЧАРШИЈА У НОВОМ ПАЗАРУ ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

Јован Нешковић, Нађа Куртовић-Фолић
Слободан Ђорђевић, Ранко Радовић
СТАРА ЧАРШИЈА У НОВОМ ПАЗАРУ
ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА

Издавач:
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Година: 1988.
мек повез, ћирилица, илустовано, 29цм
97 стр.

Категорије