У току је друга фаза рестаурације споменика на Попини

Конзерваторско-рестаураторски радови изводе се средствима из буџета Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а под надзором стручњака Завода за заштиту споменика културе Краљево

У Спомен-парку Попина код Врњачке Бање у току је реализација друге фазе радова, која обухвата конзерваторско-рестаураторске радове на старом споменику и радове на партерном уређењу код централног споменика. Планирано је опремање целог комплекса урбаним мобилијаром ‒ биће постављене клупе и канте за отпатке дуж целе приступне стазе и на платоу код централног споменика. У току је и реализација пројекта на обнови електроинсталација у Спомен-парку, који се спроводи у сарадњи са општином Врњачка Бања.

Радови се изводе средствима из буџета Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Сектор за борачко-инвалидску заштиту), а под надзором стручњака Завода за заштиту споменика културе Краљево.

 

Категорије