Виноградарске пољане Александровачке Жупе : функција, промене и могућности ревитализације

Aутор : Мр Катарина Грујовић Брковић

Завод за заштиту споменика културе Kраљево

Издање : Краљево, 2014

21х26 cm

150 стр.

Категорије