Захтев за добијање сагласности за постављање реклама

Документа потребна за подношење захтева:

Правни основ – власнички лист, оверени уговор са Скупштином станара ( Саветом зграде ) оверен у суду, оверени уговор о купопродаји, уговор о закупу са саглашношћу закуподавца.
Графички приказ предлога диспозиције и облика рекламе и одредница у висинском смислу у односу на етаже и фасадне елементе зграде, у размери 1:100 или 1:50 ( НА ПОЛЕЂИНИ СЕ НАЛАЗИ ПРИМЕР КАКО ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИКАЗАТИ ЦРТЕЖ РЕКЛАМЕ )

НАПОМЕНА:
Рок за издавање Решења и сагласности је у законом прописаном року.

Сагласност се наплаћује једнократно по Ценовнику Завода.

Пример како је потребно приказати цртеж рекламе

Овај унос је објављен под ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА. Забележите сталну везу.